Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Två intressanta domar som berör utlandssvenskar

Vilka är skattskyldiga i Sverige? Jo det finns ett par grupper. Den ena är att personen stadigvarande vistas i Sverige och den andra gruppen är att personen har en väsentlig anknytning till Sverige. Vad menas då med att personen stadigvarande vistas i Sverige. Bland gemene man räknas nog det som att man helt enkelt bor i Sverige. Man har sin bostad i Sverige och man lever ett vanligt liv i Sverige. Självklart är man då skatteskriven i Sverige.

27.06.2018

Av Bo Wennertorp, Global Accounting
e-post: wennertorp@hotmail.com


Den andra gruppen att man har väsentlig anknytning till Sverige så tar man hänsyn till en mängd olika faktorer. Dessa läggs samman där vissa punkter är viktigare än andra. Bland de viktigare punkterna för att utröna om en person har väsentlig anknytning är innehav av permanentbostad i Sverige, om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige, om delar av familjen finns kvar i Sverige efter flytt.

Punkter som normalt har mindre betydelse är om personen innehar fritidsbostad i Sverige, om personen äger börsnoterade värdepapper, om personen har ett stort bankkonto i Sverige. Tänk på aldrig skriva dig på fritidsbostaden. Den ger då normalt en väsentlig anknytning till Sverige. Det kan till och med vara så att om man övernattar i fritidsbostaden efter det att man sålt permanentbostaden men före utflyttningen så kan de ge fritidsbostaden en karaktär av permanentbostad.

Den 30 maj 2018 kom två vägledande domar från Högsta Förvaltningsdomstolen som avser stadigvarande vistelse. Domarna avser Portugal men borde även stämma på Spanien. Den ena domen gäller en person som ville veta om han stadigvarande vistas i Sverige om han efter flytt utomlands kommer att vara i Sverige från 1 maj -30 september (dvs 5 månader) plus tre veckor runt julen samt dessutom två besök om 4 dagar vardera. HFD har nu beslutat att en sådan längd och regelbundenhet på besöken skall ses som att han stadigvarande vistas i Sverige. Och han anses därmed som full ut skattskyldig i Sverige.

Den andra domen avser en person som efter flytt utomlands vistas i Sverige juni-augusti (dvs tre månader) samt dessutom göra kortare besök hos släkten i Sverige om ca 30 dagar per år. I denna dom menar HFD att personen inte stadigvarande vistas i Sverige.

Sammanfattningsvis kan man fastslå att den svenska familj som flyttar till Spanien och säljer sin svenska bostad och gör allt för att flytta ut från Sverige men som vill bo fem månader sammanhängande per år i Sverige inte kommer att anses som utflyttade. Utan de blir fullt ut skattskyldiga i Sverige trots att man kanske bor längre tid i Spanien per år jämfört med tiden man bor i Sverige.

Om Sverigevistelsen bara omfattar tre månader anses man inte stadigvarande bosatt i Sverige.
 

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:
Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet