Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Spanska järnvägarna nyanställer 600 personer

Renfe har lanserat ett jobberbjudande som innefattar totalt 600 tjänster, de flesta av dem är lokförare (en tredjedel) men de söker även underhållstekniker och kommersiell personal.

Detta är det sjätte jobberbjudandet som järnvägsbolaget har lanserat sedan 2015, då de började anställa igen efter den ekonomiska krisen. Det förra erbjudandet som kom 2017 var det största i företagets historia, då anställdes 925 personer.

Alla dessa nyanställningar är en del av den anställningsplan som Renfe kom överens med sina fackföreningar om inom ramen för det senaste kollektivavtalet. Anställningsplanen är kopplad till frivilliga avgångar som erbjuds äldre arbetstagare. Det slutliga målet med detta är att minska den genomsnittliga åldern inom företaget som för närvarande är 54 år. Detta för att förbättra produktiviteten, konkurrenskraften och yrkeskvalifikationerna.

Dessa 600 nya anställda som nu rekryteras innebär en ökning av arbetskraften med 4,1%, Renfe hade vid årsskiftet 14.581 arbetstagare enligt uppgifter från Europa Press.

12.06.2018

Med tanke på att merparten av de tåg som har ställts in (vilket i och för sig inte är många) på kustjärnvägen mellan Málaga och Fuengirola har berott på lokförarbrist så är nyanställningarna ett välkommet initiativ. Bristen på lokförare är också huvudanledningen till att Renfe i dagsläget inte kan utöka med nattrafik på denna linjen.

Anmärkning: Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) är den spanska statliga järnvägen och företaget grundades den 24 januari 1941 då Spanien nationaliserade ett antal privata järnvägslinjer. De ansvarar däremot inte för spår, signaler och stationer det gör det separata statliga bolaget ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
LokaltågBildtexter: Övre bilden, ett AVE höghastighetståg i Sevilla. Undre bilden ett Cercania lokaltåg i Cadiz.

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:
Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet