Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV
Prenumerera på "NYHETERNA"

Dagligen Vecka

Missnöje i Nueva Andalucia för dåligt underhåll

Tusentals bosatta i stadsdelen Nueva Andalucia är missnöjda med underhållet av vägar, parker, vattenledningar, gatukorsningar och trottoarer. Över 60 presidenter i olika bostadsområden med tusentals bosatta anser att situationen med hur stadsdelen underhålls är oacceptabel. Vad Svenska Magasinet erfar har flera presidenter för bostadsområden bett om att få ett möte med kommunen 12 juni.

Magna Marbella, Las Alamandas, La Cerquilla, Supermanzana D samt H och La Retranca del Angel är några av de urbanisationer som är missnöjda med underhållet i området. Sedan i november ifjol har flera bosatta i Nueva Andalucia gjort kommunen uppmärksam på saker som bör åtgärdas.

Det rapporteras om trasiga trottoarer, dålig belysning, dåligt underhåll av häckar och träd som skymmer utsikten vid vägkorsningar och utfarter. Andra träd är halvdöda och borde tas ned. Dagvattenledningar och avloppsledningar har brister. Vissa vägar är ojämna och har hål.

Över 60 presidenter i olika bostadsområden med över 14.000 invånare har framfört officiella klagomål utöver 114 individuella klagomål. 35 procent av dessa är skandinaver, majoriteten svenskar.

Flera brev har skickats till borgmästaren Angeles Muños både från invånare som presidenter i olika bostadsområden. Nu hoppas man få ett möte på kommunen den 12 juni.

30.05.2018

Axplock ur Svenska Magasinets stora arkiv:

Tidigare nyheterSkicka till en vän Skicka till en vän Nästa nyhet