Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Copyright

Copyright Melkerson & Nott S.L. all right reserved

Ingen del av denna sajt (hemsidor), inkludera text, bilder, kartor, illustrationer eller annan typ av grafik får bli reproducerad eller använd på något sätt utan skriftligtet godkännande från Melkerson & Nott S.L.

No part of this site, including texts, photographs, illustrations, maps or other graphics may be reproduced in any way prior written consent of Melkerson & Nott S.L.


Det finns ingen copyright på länkar.
MEN det finns copyright på HTML-kod.

Det finns i upphovsrättslagen något som kallas KATALOGSKYDD:
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
5 kap. Vissa, upphovsrätten närstående rättigheter 49 § )
49 § Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett
annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har
sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig
investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av
arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Det går inte att vara osynlig på webben. Det finns alltid någon som ser en.
Inte minst sökmotorerna som oupphörligt indexerar webbsidor.
Våra besökare tipsar oss när de hittar misstänkta länksamlingar.