Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

VILKA ÄR DE SENASTE FRAMSTEGEN GÄLLANDE EQUITY RELEASE?

Vi fortsätter att avancera i försvaret för de personer som drabbats av Equity Release.


Som vi tidigare under året har informerat läsarna om i denna spalt, har IURA Despacho Jurídico påbörjat flera rättsliga processer för att skydda de drabbade gentemot möjliga och överhängande utmätningar av hypoteken, som bankerna kan verkställa.
En av dessa åtgärder är stämningarna angående yrkande av förmodat bedrägeribrott, som framlagts inför den spanska domstolen. I dessa brottsmålshandläggningar, har man på ett förebyggande sätt beviljat särskilda åtgärder, som skyddar de drabbades boenden. Dessutom har dessa handläggningar i sig avstannat varje påbörjad utmätning, även de som har ett utsatt datum för auktion, eftersom det förekommer tillräckliga antydningar om brott enligt kommissionen.

Den spanska domstolen avancerar i brottsundersökningen. Med underlag av dessa tecken på brott av anmälda Equity Release-operationer, har man bestämt att banken Rothschild ska avge vittnesmål.
I egenskap av anklagad och som förmodad gärningsman av bedrägeribrott, gällande den benämnda produkten Credit Select Series 4, som man erbjudit, ska Rothschild ställas inför domstol biträdd av advokat och besvara de frågor som parterna ställer, såväl åklagare som försvar. Detta är ett stort framsteg inom brottsundersökningen.

Men det är inte bara Rothschild som ska ställas inför domstol. Även några finansiella mellanhänder, vars funktion var att distribuera produkten i Spanien, har också varit tvungna att ställas inför spansk domstol för förmodad delaktighet i samma brott. Detta eftersom dessa mellanhänder hade som uppgift att ta hand om distributionen, förvaltningen och kontrakteringen av den finansiella produkten i Spanien.

Rothschild är endast ett exempel av resultaten som IURA Despacho Jurídico uppnått i de ärenden som gäller ”Equity Release”. Det finns dessutom andra banker som man driver rättsliga processer gentemot.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, din skandinaviska representant, tlf: 618 418 336