Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Ny kassaregisterlag i Sverige från nyåret

Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har skatteverket och riksdagen bestämt. Tanken är att det certifierade registret inte skall gå att radera


Man brukar populärt säga att den svarta lådan i kassaapparaten alltid skall kunna granskas av skatteverkets datorfolk. Och där skall allt som hänt under dagen kunna analyseras utan att butiken skall kunna radera eller förändra något. Enligt skatteverket kommer detta att hindra företagen att sälja svart.

Lagen omfattar alla butiker som t.ex. kläder, restauranger, mat, blommor, bensin. Men även den som säljer tjänster mot kontant betalning. Det kan gälla frisörer, massörer, fotvårdsterapeuter, tandläkare och veterinärer.

Undantag gäller för de som normalt har en kontantförsäljning per år om högst ca 160.000 kronor, torghandeln då de ofta saknar elektricitet, taxi samt försäljning genom varuautomater.

Denna artikel har skrivits av Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL. Bo kan nås på wennertorp@hotmail.com