Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Berberin - naturmedel mot diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer

Berberin är ett förträffligt kosttillskott för prevention och egenvård av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, depression, icke-alkoholorsakad fettlever och cancer. Berberin är ett urgammalt färgämne och folkmedicin från växtriket, som använts traditionellt i Indien, Kina, Korea och indianer i Amerika


Av Dr Matti Tolonen

På sistone har även västerländska vetenskapsmän kunnat påvisa dess effekt i betrodda medicinska tidskrifter. Berberin passar väl ihop med sedvanliga mediciner, såsom diabetesläkemedlet metformin och kolesterolnedsättande statiner. Berberin saknar helt biverkningar, som är typiska för syntetiska mediciner. Berberin finns nu tillgänglig på välsorterade hälsokostaffärer.

Berberin har använts i årtusenden och används ännu idag i norra Indien – som färgämne för ylle, leder och trä. Berberin har också använts sedan 2000 år som folkmedicin, vilken förebygger växten av bakterier, virus, fungus och andra mikroorganismer. På senare tid har man kunnat konstatera, ett bernerin, som kosttillskott, förbättrar immunsystemets funktion, reducerar förhöjda värden av blodsocker, sockerhemoglobin (HbA1c), kolesterol och triglycerider. Berberin ökar insulinproduktionen i bukspottkörteln och upptaget av sockret i muskelcellerna, vilket balanserar sockerhalten i blodet.

I en större studie, omfattande 116 typ 2 diabetiker reducerade berberin förhöjda socker- och fetthalter på 3 månader. ”Berberin är ett effektivt och säkert ämne vid behandling av diabetes typ 2 hos patienter som har dyslipidemi (förhöjda fetter i blodet)”, tolkar forskarna Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (http://tinyurl.com/rd7v2c). De iakttagna förändringarna minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och bromsar utvecklingen av ateroskleros. Som bekant, är ju diabetikerna den sörsta riskgruppen för ateroskleros (åderförkalkning). Vid diabetes är berberin lika effektiv som standardläkemedlet metformin.

Felix C. Tanner, professor i fysiologi vid Zürich-univeritetet i Schweiz har jämfört berberinets och kolesterolnedsättande statiners effekter på förhöjt kolesterol. Berberin visade sig vara lika effektiv, men utan risk för biverkningar. Dessa två kan dock kombineras alldeles utmärkt, menar forskarlaget. Enligt andra forskare förbättrar berberin hjärtsvikt och förebygger arytmier samt icke-alkoholorsakad fettlever.

Cancerforskarna har kunnat fastställa, att berberin hindrar även växten av de flesta typer av cancerceller. Enl barcelonaforskarna lindrar berberin även depression. Den effektiva dagsdosen är 1–1,5 gram. Berberin har inga biverkningar. Ytterligare information http://en.wikipedia.org/wiki/Berberine.