Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kära läsare!

Egentligen skulle jag vilja skriva ”kära nya medarbetare”, för som ni läsare säkert har noterat har många av de tidigare medarbetarna slutat. Då får man söka nya och bättre, och har man tur så får man just dem som vi har fått nu. Det märks i tidningens layout och i de nya annonsernas utformning, säger våra läsare. Det märks i stämningen på redaktionen, säger jag. Det är en lust att gå till arbetat för där råder nu en positiv anda som smittar av sig på alla. Även besökare märker den.

 Tacka Metro för det!

 Gratistidningen Metro, som väl är världens största internationella gratistidning, har gjort det salongsfäigt även för duktiga journalister och ”layoutare” att arbeta på gratistidningar. Men bara på dem som har stränga restriktioner när det gäller ”gratisreklam”, d v s redaktionell text i anslutning till införda annonser. Annonsförsäljning på temat ”Köper du en annons i vår tidning så skriver vi om ditt företag”, är inte bara till skada för tidningen, det skadar också annonsören. Anledningen är den gamla för annonsörer så tråkiga sanningen att det är först närannonsören börjat tröttna på att se sin annons , som tidningens läsare börjar påverkas av den. Det latinska uttrycket ”reclamare” betyder ju ”ropa och återigen ropa”. Anledningen till att ”textreklam” kan skada annonsören är att dess innehåll färgas av vad annonsören vill ha sagt, vilket alltför ofta är något helt annat än vad läsaren vill läsa. Men visst kan man skriva om affärsverksamhet, inte minst nu i våra dagar då shopping och business har ett så stort allmänintresse, men man få aldrig ge avkall på nyhetsvärdet eller just allmänintresset.

I höst har Svenska Magasinet funnits här på kusten i 15 år. Utvecklingen har präglats av en ökande professionalism bland medarbetarna, både när det gäller journalister och säljare. Jag vill gärna tro att det är vår ambition att hålla en hög nivå på tidningens kvalitet, som gjort det möjligt för oss att knyta allt bättre och bättre medarbetare till oss. 

Och ingen är gladare än jag.

Christer Melkerson