Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

E-EPA minskar risken för återfall av hjärtinfarkt

Specialfiskoljan E-EPA som kosttillskott minskar risken för kranskärlsjukdom, hjärtattacker, ostabil angina pectoris och återfall av stroke hos patienter som intar kolesterolnedsättande läkemedel


Av Dr. Matti Tolonen, docent

Det visar världens största fiskoljestudie som bär namnet JELIS (Japan EPA Lipid Intervention Study), som publicerades den 31.3.2007 i tidskriften The Lancet. Nu har JELIS-forskarlaget påvisat att E-EPA (1800 mg/dag) är effektiv även som sekundärprevention vid kranskärlsjukdom och hjärtattacker. Resultaten har redan lett till en omvärdering av fiskfettets betydelse för att förebygga och behandla hjärtsjukdomar.

”Det här är en jättestudie som forskare runt om i världen väntat på i flera år. Det är dessutom en behandlingsstudie av den typen som har störst bevisvärde”, sade Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet till Svenska Dagbladet den 19.4.2007.

JELIS-undersökningen omfattade över 18.650 patienter, som hade förhöjt kolesterol (minst 6,5 mmol/l) och intog därför kolesterolnedsättande läkemedel eller statiner. Hälften av dem fick under 4,6 år E-EPA (1800 mg/dag) som kosttillskott. Bland de undersökta fanns 3.664 patienter, som innan studien började, hade fått diagnosen kranskärlsjukdom och 1.050 som hade haft en hjärtinfarkt. Dessa personer delades i två lika grupper, varav den ena fortsatte med enbart statiner (kontrollgruppen) medan den andra fick statiner + E-EPA. Det visade sig, att tillägget med E-EPA reducerade risken för nya fall av kranskärlsjukdomar och återfall av hjärtinfarkt.

"EPA är effektiv som sekundärprevention vid kranskärlsjukdom, i synnerhet hos individer som tidigare har haft en hjärtinfarkt, och [E-EPA] borde således komplementera sedvanlig behandling”, skriver forskarna i tidskriften Circulation Journal (http://tinyurl.com/p7gafn).

I Finland leder Finska läkaresällskapet Duodecim och landets specialläkarföreningar gängse vård -projektet som utarbetar landsomfattande vårdrekommendationer för att förbättra vårdens kvalitet och minska behandlingsvariationer. Den 29 april 2009 uppdaterades vedertagen vård -rekommendationerna vid artärsjukdomarna och dyslipidemier (fettrubbningar i blodet) enligt nya rön och de europeiska rekommendationerna.

Nu togs fiskoljans omega-3-fettsyror med i rekommendationen. Eftersom olika omega-3-preparat har stora kvalitetsskillnader, är det sannolikt, att läkarna börjar rekommendera de mest effektiva preparaten, d.v.s. etylesteriserade fiskoljor, såsom E-EPA alternativt en kombination av E-EPA och E-DHA (exempelvis CardiOmega).