Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

KAN MAN FÅ TILLBAKA SKATTEN SOM MAN BETALAT IN PÅ REALISATIONSVINSTEN?

Sedan vår senaste frågespalt har vi mottagit flera telefonsamtal angående möjligheten att det i Spanien kan ha skett en diskriminering av EU-medborgare, gällande betalningen av realisationsvinsten som uppstått vid försäljning av fastigheter i Spanien. Man undrar också över möjligheten att kräva tillbaka det överskott som man betalat in i skatt på realisationsvinsten


Det är sant att fram till den 31:e december, år 2006 betalade de residenta 15 procent på realisationsvinsten, medan de icke residenta betalade 35 procent. Så var lagstiftningen i enlighet med dekretet 5/2004, d.v.s ”Lagen om skatt på medel för icke residenta”. Man ansåg att den spanska lagstiftningen bröt mot EU:s grundlagsavtal, eftersom EU-medborgarna befann sig i identiska situationer men fick en annorlunda beskattning, utan någon annan anledning än att vara resident eller ej i Spanien. Detta utgjorde en tydlig oförrätt som kränkte åtminstone paragraferna 12 och 18 av EU:s grundlagsavtal.

Ärendet blev slutligen underställt den spanska domstolens beslut som utan tvekan fastställt att den spanska normen klart och tydligt överskred EU-rätten. Därmed skulle de spanska normerna inte tillämpas när det gäller de icke residenta, som borde ha deklarerat och betalat sin skatt utifrån basen av 15 procent och inte av 35 procent som lagen sade.

Detta har inneburit en direkt konsekvens för de drabbade och är även föremål för deras förfrågningar. Kan de drabbade som betalat 35 procent skatt på sin realisationsvinst nu begära återbetalning av de inbetalda summorna? Klart och tydligt Ja. Man kan kräva återbetalning av dessa summor hos de spanska myndigheterna.

Det finns redan många drabbade som har påbörjat sitt agerande hos de spanska myndigheterna för återbetalning av sina inbetalda medel där procentsatsen varit för hög. Om man vinner processen, vilket faktiskt håller på att ske, får de drabbade rätt till återbetalning av det överskott som man betalat in och även räntorna på detta från den dag då man formulerade stämningsansökan. Den enda restriktionen är att skatterna måste ha betalats in under de senaste fyra åren.

Processen påbörjas genom att man gör en administrativ reklamation hos Riksskatteverket. Om deras svar blir negativt, bör man överklaga inför domstol, en process som tar ungefär tolv månader.

Fråga advokaten
Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s Advokatbyrå som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du e-posta den till: ulrica@iura.es
Ulrica Jonsson, Din Skandinaviska Representant
Mobil: 618 418 336