Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Brev 1 till Pär Nuder

På Agneta Lundbergs (s) fråga om regeringen avser verka för en omförhandling av dubbelbeskattningsavtalet med Spanien får du, Pär Nuder, i ditt svar det att låta som om det är Spanien som vill ha kvar nuvarande ordning för svenska pensionärer


Ja, om vi ska ha kvar dubbelbeskattningen, så vill naturligtvis Spanien att avräkningen ska ske i Sverige. Det vill naturligtvis också vi svenskar som bor härnere, eftersom majoriteten av oss inte är några rika knösusar och med nuvarande 25% betalar mera skatt till Sverige än vi gör till Spanien. Men du har inte förstått eller vill inte förstå att kärnfrågan är: Varför ska vi som är residenta härnere och  som på absolut intet vis belastar det svenska samhället öht betala någon skatt i Sverige?

Det gör inte våra finländska eller norska grannar i sina respektive ursprungsländer. Att ändra på detta kan du väl inte påstå att Spanien skulle lägga några synpunkter på? Behöver öht avtalet omförhandlas. Varför inte bara ta bort SINK och införa nollbeskattning? Det är ju en intern svensk fråga! Du måste förstå att oviljan att ta bort denna orättvisa djupt upprör oss svenska pensionärer som i de flesta fall betalt skatt i Sverige under ett helt yrkesverksamt liv.

Med vänlig hälsning
P-O Larsson