Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Unga och driftiga tidningsmakare på Solkusten

Elever från årskurs 7 och 8 håller stolt upp sina nyproducerade tidningar
Elever från årskurs 7 och 8 håller stolt upp sina nyproducerade tidningar
Elever vid årskurs 7 och 8 på Svenska skolan i Fuengirola har under maj månad haft ett projektarbete om media. Det har utmynnat i fyra tidningar som elevernas själva producerat. ”Det var väldigt roligt, men jobbigt. Nu förstår vi hur stressigt det kan vara på en riktig tidning”, säger eleverna


Av Ola Josefsson

Det har varit fjorton dagars intensivt arbete, men samtidigt väldigt kul och stimulerande. Det ligger i tiden att skolan ska jobba med projektarbeten som ligger nära samhället, säger Jan Gustafsson, lärare och arbetsledare för projektet vid Fuengirolaskolan.

Redaktioner
Eleverna fick själva upprätta fyra redaktioner med chefredaktörer, grafiker och journalister. De fyra ”chefredaktörerna” Adrian, Karl, Sebastian och Douglas besökte också Svenska Magasinet i samband med ett redaktionsmöte för att få en inblick i hur journalister tänker och arbetar.
Carl Munther, Art Director vid Svenska Magasinet, besökte därefter eleverna på skolan för att informera om den grafiska delen i tidningsverksamheten. Ett besök som blev uppskattat.

”Riktig journaliststress”
”Vi var verkligen intresserade av allt han hade att berätta om sitt liv som journalist. Han berättade att han hade jobbat i en tidning i Sverige när han var ganska ung”, skriver eleverna själva i sin egen utvärdering av projektet.
Under projektets gång fick eleverna en spännande inblick i livet som tidningsutgivare.
”Stressen som vi upplevde var nog som en riktig journaliststress. Många saker försvann från datorn, precis som Svenska Magasinets saker har försvunnit som Carl Munther berättade om” skriver eleverna vidare.

”Tog ansvar”
”Vi var uppdelade i grupper med 6 till 7 elever i varje grupp. Vi fick två veckor på oss men vi jobbade bara vissa arbetspass. Alla gjorde sina egna artiklar och tog ansvar för sina arbeten. Alla såg också till att de utnyttjade sin tid på bästa sätt så att allting skulle bli klart i tid. Alla tidningar fick olika namn och man skulle lägga upp dem som en riktig tidning”.
En nöjd arbetsledare och lärare, Jan Gustafsson, hoppas på en fortsättning.
-Det är projekt av det här slaget som också betonas i läroplanen. Spännande arbetsprojekt om samhället som integreras i undervisningen.

Fyra tidningar

Resultatet av projektet blev fyra tidningar, alla med olika innehåll och namn. ”Gårdagens Nyheter”, ”New(s)tyle”, ”Lätt Läst” och ”18-” producerade eleverna under två veckor. På bilden härintill håller de unga tidningsmakarna upp sina verk.
Under arbetets gång klarnande också synen på vilket ansvar respektive hade.
”Vi var också lite avundsjuka för att några fick vara chefredaktörer. Vi trodde först att de inte gjorde någonting men det visade sig att de hade ansvaret för layouten, hur den skulle se ut och sidornas uppbyggnad”.Under två intensiva veckor arbetade elever som chefredaktörer, journalister och grafiker
Under två intensiva veckor arbetade elever som chefredaktörer, journalister och grafiker