Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Energidrycken kan vara negativt för hjärtat

Forskare varnar för att energidrycker kan öka pulsen och förhöja blodtrycket. Läkare som står bakom dessa slutsatser anser att energidrycker kan vara ohälsosamma i synnerhet för personer som har förhöjt blodtryck eller hjärtsjukdom. Energidrycker innehåller koffein, taurin, socker, vitaminer och andra ingredienser.


Av Dr Matti Tolonen, docent

Dr James S. Kalus (Henry Ford Hospital, Detroit) och medarbetare undersökte energidryckens effekter på hjärtat och blodtrycket hos 15 frivilliga friska personer vid 23–30 års ålder. Före testet intog de varken kaffe eller andra näringsämnen som eventuellt kunde påverka resultaten. Försökspersonerna drack dagligen två burkar (500 ml) energidryck som innehåller 100 mg taurin och 100 mg koffein. I början och i slutet tog man en ”hjärtfilm” (EKG) och mätte blodtrycket samt pulsen.

Undersökningarna utfördes omedelbart innan intaget av drycken och upprepades fem gånger under de följande fyra timmarna. Vilopulsen ökade under den första dagen i snitt 7,8 % och den sjunde dagen var pulsen hela 11 % högre (i snitt) än vid testets början. Det systoliska (”övre”) blodtrycket steg 8 %, respektive 10 %, och det diastoliska (”nedre”) trycket 7 % respektive 8 %. EKG:n visade inga markanta förändringar förutom pulsstegringen.

”Ökningen av pulsen och stegringen av blodtrycket var av den storleksordningen, att det kan innebära en betydande risk för personer som har en diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom”, tolkar forskarna. ”Även unga personer kan bli utsatta för skada, om de har en O-diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom”, tillägger de. Läkarna borde komma ihåg att fråga sina patienter på mottagningen och sjukhus kring användningen av energidrycker, påminner forskarlaget. Rapportens sammandrag kan läsas fritt på nätet http://tinyurl.com/d7zbws.

Ökning av vilopuls kan vara ödesdigert. Enligt Women's Health Initiative -projektet ökade en snabb puls, över 76 slag per minut, markant risken för hjärtattack och stroke hos kvinnor. Hela 130.000 kvinnor deltog i studien; 1.877 fick stroke och 2.281 en hjärtinfarkt, av vilka en del var fatala. Korrelationen mellan en snabb puls och hjärtattack var starkast bland de yngsta åldersgrupperna. De som hade hög vilopuls hade ofta övervikt, högt kolesterol, diabetes, depression, de rökte och åt mycket mättade fetter.

För dem, som vill öka orken och uthålligheten genom att inta näringsämnen, rekommenderar jag som kosttillskott Magnesium Plus (innehåller även B-vitaminer), Sport-Carnosin, CardiOmega, Fosfoserin och Ubikinon (Q10). De ger energi år cellerna, förbättrar koncentrationsförmågan och förstärker hjärtmuskeln, med sänkning av vilopulsen och blodtrycket som följd. Dessa kosttillskott har inga som helst biverkningar och de går väl ihop med alla mediciner. Dess användning i sportsammanhang klassas inte som dopning.