Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

DEN OFFENTLIGA SJUKVÅRDEN I SPANIEN

Visste du att det spanska socialsystemet och skattesystemet är två helt skilda system med var sin budget? Har vi inte alla hört att vi betalar lite skatt här i Spanien? Det är tyvärr inte sant, vi betalar drygt 28 procent av bruttolönen till Seguridad Social och därefter inkomstskatt upp på det


Av Elin Petersson

Seguridad Social skiljer sig från den svenska Försäkringskassan på många sätt, men framför allt är Seguridad Social ett mindre ideologiskt system. Här gäller generellt att det bara är de som under livet betalat in pengar till Seguridad Social som har rätt att få något tillbaka när behov uppstår vid till exempel sjukdom eller arbetslöshet.

Seguridad Social omfattar de invånare som arbetar, antingen som anställda eller som företagare, de som är pensionärer och de vars make/maka eller förälder är inkluderad. Även utländska pensionärer kan räkna med Seguridad Social i Spanien, om de är folkbokförda här. För dig som bara är här en kortare period, gäller den offentliga sjukvården om du kan uppvisa ett giltigt europeiskt sjukförsäkringskort.

För dig som väljer att bosätta dig i Spanien redan innan din pensionering, utan att arbeta, gäller inte den spanska, offentliga sjukvården. Då gäller det att skaffa sig en privat sjukförsäkring om man inte är beredd att själv stå för notan när man går till doktorn eller ligger på sjukhus.

I nästa nummer: Den privata sjukvården i Spanien