Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Equity release – fördel eller risk?

Idag befinner sig många utlänningar i Spanien i en märklig situation: Å ena sidan kan de inte, med sina ekonomiska medel, kompensera den betydande ökningen av levnadskostnaderna i Spanien, eftersom deras pension inte har ökat på ett proportionellt sätt. Å andra sidan disponerar de en viktig ägodel ett boende, vars värde har gått upp mycket under de senaste åren. Detta värde kan man dessvärre inte tillgodogöra sig, eftersom det är bundet till bostaden. Det handlar om ett ”dött” kapital, som dessutom kan leda till en betydande ekonomisk utgift för de icke residenta vid eventuell tidpunkt för arv.


”Equity Release”- verkar vara lösningen på detta problem. Man kan dra fördel av detta kapital: Equity (kapital) Release (att frigöra, befria, sätta i disposition), betyder att frigöra ett kapital till en persons fördel genom en finansiell operation.
Det brukar intervenera fyra parter i en ”Equity Release”-operation:
- Bostadsinnehavaren
- Agenten eller den ”ekonomiska rådgivare”, som också brukar vara av utländskt ursprung, företrädesvis ifrån samma nationalitet som bostadsinnehavaren.
- En bank som har sitt säte i ett skatteparadis
- Ett försäkringsbolag som har sitt säte i ett skatteparadis.

Den ekonomiska rådgivaren kontaktar bostadsinnehavaren och övertygar denne om att han behöver mer pengar för att kunna bibehålla eller förbättra sin levnadsstandard. Man skriver under ett hypotek på bostaden med en utländsk bank på ett spanskt notariat. Kapitalet från krediten investeras direkt i en investeringsfond, optioner, etc. Det är endast en liten summa (5-10 %), som utbetalas direkt till bostadsinnehavaren, för att denna skall få likviditet (”released capital”, frigjort kapital). Resten av pengarna överförs direkt till investeraren som har sitt säte i ett skatteparadis, t. ex Luxemburg.

Bostadsinnehavaren utlovas att denna operation troligen kommer att innebära fördelar för honom:
- Omedelbar disposition av en del av det frigjorda kapitalet.
- Insparande av arvsskatt vid dödsfall, beroende på att det viktigaste värdet av arvet, fastigheten, är beskattat av ett hypotek.
- En tilläggsinkomst till följd av att fonden bör generera en vinst som är större än vad räntorna på hypoteket är.

Till en början verkar allt vara bra och ägaren kan njuta av det frigjorda kapitalet (released capital), fram tills det att han upptäcker att han inte erhåller den extravinst som hade utlovats. I stället erhåller han ett brev, där man förklarar för honom, att olyckligtvis och p.g.a situationen av den ekonomiska utvecklingen, har inte fonden genererat den förväntade vinsten. Tvärtom har fonden förlorat i värde, vilket leder till att hypoteksräntorna inte kan betalas.

Eftersom detta är en så pass omfattande fråga, kommer vi att fortsätta att besvara den ytterligare i nästa nummer av Svenska Magasinet. Denna fråga är besvarad av advokater på IURA:s advokatbyrå. De kommer att besvara frågor i följande nummer. Ni är välkomna att skicka frågor till: ulrica@iura.es.