Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kära läsare


Från mitten av maj till mitten av juni har vi ”den lugna månaden”. De flesta av alla dem som tillbringar vintern här på Solkusten har åkt hem. De flesta soldyrkarna från Norden har inte kommit än. Det märks på att man ibland kan hitta en parkeringsplats i centrum av den stad man bor i. Men det var förstås inte därför man kom hit, det vet de på AHN. (Hur många vet förresten att AHN betyder Asociación Hispano Nórdica?)

I den föreningen vet man mer än någon annan om varför folk från Sverige, Danmark, Finland och Norge kommit till Costa del Sol, och snart firar föreningen sitt 40-årsjubileum. Vi skulle vilja föreslå att man som minnesskrift samlade olika kända och okända goda och dåliga anledningar till att man bosätter sig här på kusten. Det skulle vara en skrift med överraskande innehåll. Inte bara skulle man presentera enskilda som betytt mycket för att göra vår del av Spanien välkänd och lätt att leva i, utan också beskrivningar av typerna X, Y och Z, som rymt hit och levt farligt, och till sist åkt fast. Spännande berättelser, som med tanke på den ansvarige utgivaren, bör visa att brott inte lönar sig. I ett appendix kan man ha ”insändare” från ännu inte gripna, insändare som sluter med frasen ”Kom och ta mig om ni kan!” Just till den avdelningen i skriften blir det lätt att sälja annonser, där är ju läsvärdet högst… Sen kan man ha en pristävling där folk får skriva in och föreslå vilka de anonyma bovarna är. Förslagsställaren får gärna bifoga ett foto. Har han eller hon inget foto av boven kan han eller hon bifoga ett av sig själv. Vilka fascinerande missförstånd skulle det inte kunna ge upphov till. Vi har här också ett bra namn på jubileumsskriften: 40 år av skvaller.

Jaså inte det nä.

Då får det väl bli den gamla golfen, som vanligt. Puttningen vars mentala innebörd är ”en spänd förväntans upplösning i intet”. Swingen som ändå ingen annan lyckats göra till vad Alice Babs gjorde den till. Närspelet, som handlar om när man skall få en perfekt dag, något som matematiker har räknat på och kommit fram till att om man spelar dagligen i 60.000 år kommer man att få en perfekt dag. Om den inträffar inom en vecka, då är det bara tur. Som de 100.000 aporna som satt med 100.000 skrivmaskiner och hamrade utan tidsgräns, och det överraskande inträffade att en av dem efter tre veckor skrivit Shakespeares samlade verk.

Vårt tryckeri har emellertid satt en tidsgräns för detta aktstycke, så det slutar här.

Christer Melkerson