Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Kära läsare

Det var enklare förr. 
Då var världen mindre. Man talade om mer närliggande förhållanden, som t.ex. att en flaska brännvin som inte var större än att man kunde hänga den i klockkedjan kostade 13 kronor och 70 öre, vilket ansågs vara mycket. Tillgången på information var begränsad. Okunnighetens välsignelse vilade över oss alla och ett ämne som alla vara kvalificerade att tala om var vädret… Nu talar man om klimatet och de komplexa vädersystem som betingas av bilarnas avgaser, de idisslande kossornas rapningar och att 3 miljarder kineser och indier vill ha det som den västerländska civilisationens representanter har det enligt vad man kan se i TV världen över. 

Visst blir man trött! 
Och tröttheten sprider sig. Sålunda är inte längre ”De internationella dagarna” på feriaplatsen i Fuengirola lika lockande att arrangera längre. Det blir ingen svensk caseta i år. AHN har sagt upp sitt deltagande och så har Tommy på 51:an, som tycker det är för dyrt. Festligheterna i fråga kommer att starta 1 maj och kan kanske förväxlas med demonstrationståg. Skulle så ske och ni hör Internationalens melodi kan vi här ge er en text att sjunga, som erinrar om den tid då brännvinet kostade 13:70. Den lyder: Mera brännvin i glasen / flera glas på vart bord / flera bord på kalasen / fler kalas på vår jord. / Flera jordar med måne / flera månader mars / flera marscher till Skåne / mera Skåne bevars!

Detta är som alla vet en kampsång, och den skulle kunnat hetsa de svenska deltagarna i det krigsskådespel som den 4 – 6 april ägde rum på stränderna i Fuengirola. Det var den första deltävlingen i Champions Paintball League (CPL) 2008, ”Malaga Iberian Cup”. Vad som hände var att unga djärva deltagare sköt färgkulor på varandra från gömslen bakom uppblåsta koner. Ett mer eller mindre vackert skådespel beroende på vilka kulörer man valde. Även civilbefolkningen, d.v.s. den omgivande publiken träffades av felriktade projektiler. Att kampsången inte togs upp kan ha berott på att de svenska europamästarna då skulle kunnat känna sig mobbande. Kampsången slutar ju med de för många så hoppingivande orden ”mera Skåne bevaras! och vinnarna var laget Joy Stockholm.

Nu hoppas vi på den färg som solen ska ge oss, men glöm inte solskyddsfaktor! (Visst var det enklare förr…)

Christer Melkerson