Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

4.000-år gamla Ronda la Vieja

I utkanten av Ronda, på väg A-374 mot Sevilla ligger Ronda la Vieja, gamla Ronda som i forna tider var känt som Acinipo. Arkeologer säger att platsen har varit bebodd i över 4 000 år. Feniciska köpmän från Sidon, i nuvarande Libanon, bosatte sig här


Av Ola Josefsson

Namnet är besläktat med forntida grekiska och latinska ord för vindruvor. Forntida mynt har namnet Acinipo och veteax på den ena sidan och en vindruvsklase på den andra. Uppenbarligen var jordbruk och vinframställning viktiga näringsgrenar.
Acinipo blev tack vare sitt geografiska läge en storstad, en centralort med befogenhet att prägla mynt, och att invånarna längre fram, under den romerska kejsartiden, fick samma rättigheter som romerska medborgare.
Platsen ligger högt med utsikt åt alla håll varför fiende inte kunde närma sig utan att bli upptäckt av invånarna. Det förstod handelsfolket fenicierna som kom till Acinipo omkring år 1000 f.v.t.
På platsen finns cirkelformade lämningar av bosättningar från 700- och 600-talen f.v.t. Arkeologer menar att det har funnits offentliga byggnader och torg som var stadens centrum.
Här fanns teater gjord av sten och fortfarande finns ett stort valv och ett torn som du ser på bilden ovan. Här finns trappsteg och sittplatser för ungefär 1.000 personer uthuggna ur berget. Teatern är byggd så att den naturliga akustiken kan utnyttjas.