Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Att pensionera sig i Spanien- lönar det sig?

Bo Wennertorp finns med vid seminariedelen vid mässorna Köpa Hus Utomlands
Bo Wennertorp finns med vid seminariedelen vid mässorna Köpa Hus Utomlands
Många funderar över vad det blir för skillnad om man skriver sig i Spanien eller om man skall fortsätta vara skriven i Sverige när man är pensionerad


Av Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting, Marbella
e-post:
wennertorp@hotmail.com

Manskall vara skriven i det land där man bor minst halva året. Men man kanske kan påverka vistelselängden om man vet konsekvenserna.

Fördelar med att skriva sig i Spanien.
Inkomstskatt
Din pension blir normalt betydligt lägre beskattad om du skriver dig i Spanien under förutsättning att du är skattemässigt utskriven ur Sverige. För att vara skattemässigt utskriven ur Sverige krävs att du dels skrivit ut dig rent folkbokföringsmässigt samt att du saknar permanentbostad i Sverige, att hela familjen (partner och omyndiga barn) skrivit ut sig samt att du inte driver något företag i Sverige. Du kommer att få så kallad SINK skatt som innebär att din svenska pension beskattas med 25% innan den utbetalas. Du måste sedan deklarera bruttoinkomsten i Spanien för att till sist skicka en kopia till skatteverket i Sverige och få tillbaks den i Spanien erlagda skatten. Du kan ej få tillbaks mer skatt från Sverige än vad som erlagts i Sverige.
Förfaringssättet är jobbigt men skatten blir normalt lägre än om du skall deklarera på vanligt sätt i Sverige. Ju högre pension ju högre vinst med en flytt till Spanien.

Aktievinster
Från och med utflyttningsdagen övergår reavinsten till att bli spansk. Den spanska reavinstskatten är 18 % mot 30 % i Sverige. Enligt svenska regler har Sverige en beskattningsrätt på reavinster i 10 år efter utflyttning för de flesta länder. Dock ej med Spanien. Spanska reavinstregler gäller från utflyttningsdagen.

Kapitalvinstskatter (f.d. reavinstskatter)
Den som fyllt 65 år och varit bosatt på sin spanska fastighet i minst tre år kan fritt från spansk skatt avyttra fastigheten med vinst. En förutsättning är att du fortsätter bo kvar i Spanien. Vid byte av bostad kan du först sälja din spanska bostad och sedan köpa en ny som är dyrare och därigenom slippa reavinsskatt på den avyttrade fastigheten. Du får således uppskov. Om du flyttar tillbaks till Sverige kan du även få uppskov. Du måste ha bott på din spanska fastighet i minst tre år för att få uppskov.

Sjukvård
Den som fyllt 65 år och bor i Spanien får sin offentliga sjukvård helt gratis. Även medicin som den offentlige läkaren skriver ut åt dig är helt gratis. Om du åker på semester till Sverige får du akut sjukvård i Sverige enligt samma regler som de som bor i Sverige.

Röstning
Du äger rätt att rösta kommunalt i Spanien när du är resident i Spanien. Vid parlamentsval får du enbart rösta i Sverige.