Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: I samarbete med IURA Advokatbyrå

Fråga advokaten du också! Dessa frågor är besvarade av Tomas Garcia på IURA advokatbyrå. Han kommer att besvara frågor i följande nummer. Ni är välkomna att skicka i frågor till: ulrica@iura.es


ÄR DET NÖDVÄNDIGT MED ETT SPANSKT TESTAMENTE OM MAN ÄR UTLÄNNING?

Som utlänning är det inte obligatoriskt, men ändå intressant att upprätta ett spanskt testamente för att ordna de tillgångar man har i Spanien. Detta rekommenderas för att på så sätt underlätta expedieringen till sina arvingar. Det är även tillrådligt att man upprättar testamente separat i varje land där man har tillgångar.
En viktig fråga för en utlänning som har tillgångar i Spanien och som vill bestämma på vilket sätt hans tillgångar ska fördelas efter sin död, är att den lag som kommer att gälla för arvsrätt, är lagen som gäller i enlighet med den avlidnes nationalitet.
Ett testamente som upprättas i Spanien av en utlänning bör observera de formella kraven för testamente i enlighet med den Spanska civillagen, men testamentets innehåll styrs av testamentsgivarens nationalitet. Det vill säga, testamentets innehåll kan komma att motsäga den spanska lagstiftningen, men blir fullt giltigt och verksamt om det bevisas att innehållet rättar sig efter lagstiftningen i testamentsgivarens ursprungsland.

ÄR DET NǺGON SKILLNAD PǺ OM MAN ÄR BOFAST I SPANIEN ELLER EJ NÄR DET GÄLLER UPPRÄTTANDE AV TESTAMENTE I SPANIEN?
Vem som helst kan upprätta testamente i Spanien. Det spelar ingen roll om man är bosatt där eller inte. Skillnaden blir gällande först i den stund då man tilldelas arvsdokumentet, eftersom den person som är bosatt i Spanien kan utnyttja sig av vissa fiskala förmåner.

VAD MǺSTE MAN GÖRA FÖR ATT FÖRVÄRVA ÄRVD EGENDOM I SPANIEN?
1.) Erhålla dödsintyg.
2.) Erhålla intyget om den avlidnes sista vilja. (Certificado de Últimas Voluntades) Det är ett register som existerar i Spanien på nationell nivå, som innehåller  upprättade testamenten och  som säger vilket som varit den avlidnes sist gjorda testamente i Spanien. 
3.) Förbereda arvsdokumentet, (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia) för att överlåta tillgångarna. I de fall då basis är ett spanskt testamente, görs detta på ett notariat i Spanien. Den avlidnes tillgångar kan överlåtas även i de fall då testamentet upprättats i dennes ursprungsland, fast avsaknad av spanskt testamente kan komplicera och försena hela processen.
4.) Man måste betala skatt och skriva in arvsdokumentet i registret för egendom. (Registro de Propiedad)