Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Algecirasbukten – komplicerat farvatten

Komplicerade farvatten
Komplicerade farvatten
Nyheten om ”New Flame” har blivit citerad i skandinaviska medier på Solkusten. Vad var det som hände den 11 augusti fjol?


Av Ola Josefsson

Situationen i Algecirasbukten mellan dels myndigheterna i Spanien och dels myndigheterna på Gibraltar är infekterad. Det finns radarsystemen på vardera sidan om bukten. Algecirasbukten har alltså två olika länders radarsystem.
I mars gick den grekiska oljetankern Samothraki med dubbelskrov på grund på samma ställe där New Flame i skrivande stund ligger. Den gången tömdes det fartyget på olja för att sedan kunna fortsätta efter att bogserbåtar dragit av tankern från grundet, en sjömil söder om Gibraltar.

Tidigt på morgonen den 11 augusti var New Flame på väg ut från Gibraltar efter att ha bunkrat och lastat järnskrot. Samtidigt var danska oljefartyget Torm Gertrud på väg in mot Algeciras hamn, med bensin som last.
New Flame och Torm Gertrud kolliderar på exakt samma punkt där oljefartyget Samothraki gick på grund i mars månad 2007, en sjömil utanför Europa Point. Efter kollisionen sjönk aktern på New Flame, som lade sig på grund. Det danska fartyget har dubbla skrov, men kunde inte fortsätta på grund av skada och blev tvungen att tömma sin last till ett annat fartyg.

Fredagen den 18 januari dömdes Konstantinos Dimitriou, 43, kapten på New Flame, vid en domstol på Gibraltar till böter. Han greps direkt efter kollisionen eftersom New Flame lämnade hamn utan att få klartecken, vilket är en gyllene regel. Det skriver The Gibraltar Chronicle.
Skrivande stund jobbade amerikanska Titan Salvage att få bort det grundstötta vraket.Strax utanför spetsen på Gibraltar, Europa point, ligger New Flame
Strax utanför spetsen på Gibraltar, Europa point, ligger New Flame