Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Viktig information till SVT Europa-abonnenter

SVT Europas sändningar från SIRIUS 2 kommer att upphöra natten till den 8 december i samband med nuvarande avtalets utgång med satellitopertören, SES-Sirius. Ambitionen var att sända parallellt från båda satelliterna under en längre övergångsperiod. Tyvärr kunde SES Sirius inte tillgodose detta behov p g a stor efterfrågan på satellitkapacitet från andra kunder.


Den nya satelliten är Eutelsat-satelliten, EUROBIRD 9, 9º ÖST, varifrån sändningarna redan har startat. SVT beklagar att de informerar på så kort varsel men Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) som tillämpats och resulterat i bytet av satellit, kräver att all information är strängt konfidentiell tills det nya avtalet är signerat mellan avtalsparterna, som i detta fall är Sveriges Television och den nya satellitoperatören.
Sirius 4 som ersätter Sirius 2 inom kort erbjuder en generell bredare täckning än Sirius 2 men detta skulle tyvärr inte gynna SVT Europa, där mottagningsförhållanden försämras i vissa delar av sändningsområdet.

Risken skulle vara att en stor del av våra kunder skulle få byta till en större antenn. Med denna lösning krävs endast en mindre justering av den befintliga antennen - från 5º till 9º.
Om man samtidigt vid justeringen monterar ett extra mikrovågshuvud mot te x Hotbird, 13º ÖST, får man dessutom tillgång till ett ännu större utbud.

På svt.se/europa och  www.connova.se  finns tydliga instruktioner om bytet och även de tekniska parametrarna för den nya satelliten EUROBIRD 9.

Vi ber Dig att ha överseende för det besvär som detta förorsakar Dig, men vi är övertygade om att SVT Europas nya position kommer att gynna alla våra kunder i framtiden.
Har Du frågor, är Du alltid välkommen att kontakta oss.

Nya satellitparametrar:
Satellit: Eurobird 9, 9grader öst
Frekvens: 11.842 Mhz
Polarisation: Vertikal
FEC: 3/4
Symbol Rate: 27.500