Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Elvira debuterar i svenska kursmedel

Elvira Herrador Quero som Svenska Magasinets läsekrets känner till, debuterar nu med en lärobok i spanska språket
Elvira Herrador Quero som Svenska Magasinets läsekrets känner till, debuterar nu med en lärobok i spanska språket
Alla ni, som har läst Svenska Magasinet några år, känner ju Elvira Herrador Quero, den förtjusande, entusiastiska och generösa lärarinnan i spanska och spansk kultur på Colégio Sueco i Fuengirola. Elvira har medverkat till ett flertal artiklar i denna tidning och hon har en passion för att förmedla sina kunskaper till oss nordbor


Av Mona Lidman Valdemarsson

Elvira har vid några tillfällen varit i Sverige och deltagit i seminarier för lärare i spanska. Hon har fått kontakt med Margareta Vanäs-Hedberg, som skriver läromedel i detta språk för den svenska marknaden. Nu i höst har resultatet av detta samarbete kommit ut på förlaget Liber, till mångas glädje.
Kursmaterialet heter också ALEGRÍA.  Men för att åstadkomma ett kurspaket som detta, krävs många fler medarbetare; t ex ytterligare någon författare, redaktör, formgivare, bildredaktör, illustratör, producent. Det blir nästan som eftertexterna på en film.

Spanska på högstadiet
ALEGRÍA är avsedd för dem som har studerat spanska på högstadiet och nu ska fortsätta på gymnasiet ellerför dem som läst två år på gymnasiet och nu fortsätter. För elever finns först ett repetitionshäfte med övningar och facit till dem, mycket nyttigt.
Själva kursboken innehåller tio kapitel med olika teman. Till varje kapitel finns många inspirerande övningar och förslag till praktik. Jobbar eleven igenom dem, måste resultatet bli alegría.  I svenska skolor får man vanligen inte behålla sina kursböcker efter avslutat läsår. Kursböckerna ärvs av nästa årskurs. Därför finns inga övningar som ska göras direkt i boken, dem gör man i sitt eget skrivhäfte.
Grammatiken är klart förklarad och kommer i lagom takt efter varje kapitel. Dessutom finns en ”minigrammatik” och utförliga ordlistor. Facit till övningarna finns i ett separat häfte.
Naturligtvis finns också en CD att köpa med inlästa texter. Rösterna är mycket tydliga och klara, lätta att höra. Som svensk önskar man att alla spanjorer skulle tala så  i verkligheten, men det gör de ju tyvärr inte.

Svenska gymnasiet
Målgruppen för ALEGRÍA är främst det svenska gymnasiet. Det märks i texterna att författarna har kontakt med ungdomar och tar upp ämnen som bör fånga deras intresse.  Det finns inslag om aktuella musiker men också om några berömda personer från det spanska kulturområdet och om Latinamerika. Jag tycker att detta läromedel passar bra även i vuxenundervisning och i studiecirklar. Det verkar roligt och inspirerande att använda. Jag blir lite avundsjuk på dagens ungdomar som får sådana läromedel i skolan, när jag tänker på vad som fanns, när jag gick i gymnasiet på 1950-talet.

Anledningar
Det finns många anledningar för en svensk att lära sig spanska. Det är näst efter engelskan det mest geografisk spridda språket i världen; det talas av cirka 400 miljoner människor; uttal och stavning är konsekventa (till skillnad från engelskan).
Elvira har nämnt för mig att nu håller hon på att skriva texter för nästa lärobok. Den kommer alltså att rikta sig till dem som läser fjärde årskursen i spanska, steg 4, och görs av samma arbetslag. Den spännande fortsättningen följer alltså.
Hon är flitig som en myra, vår Elvira. Una verdadera trabajadora.
Margareta Vanäs-Hedberg, Elvira Herrador Quero, Patricia Dawson: Alegría, paso tres. Liber AB, IBSN 978-91-47-07988-9