Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Ny spansk utlänningslagstiftning

Den nya spanska utlänningslagstiftningen ((Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero), som trädde i kraft den 2 april 2007, innebär i korthet följande.


EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare som  räknar med att stanna mer än 3 månader i Spanien är skyldiga att skriva in sig i det centrala utlänningsregistret hos utlänningskontoret (Oficina de Extranjeros) i den provins där de tänker bosätta sig. Om det inte finns något utlänningskontor i provinsen, får man registrera sig hos polisen (Comisaría de Policía).

Man måste lämna in ansökan (formulär EX16) personligen till utlänningskontoret, alt. polisen tillsammans med giltigt pass eller nationellt ID-kort. Sökande får ett NIE-nummer och skall sedan gå till bank och betala avgiften (f.n. 6,60 €) för att därefter återvända till utlänningskontoret för att få sitt registreringsbevis. Registreringsbeviset utfärdas omgående.

Registreringsbeviset utfärdas i pappersform och man behöver inte bära det med sig. Däremot skall man kunna identifiera sig med pass eller nationellt ID-kort, om polisen begär det.

Det finns inget krav på att visa att man har arbete eller pension eller dylikt.

Efter 5 års legal vistelse i Spanien har man rätt att få permanent uppehållstillstånd. Pensionärer kan få permanent uppehållstillstånd efter 3 års vistelse i Spanien. Ansökan lämnas in till utlänningskontor, alt. polis.

Familjemedlemmar till en EU/EES-medborgare som finns inskriven i utlänningsregistret har rätt att bo i Spanien. För familjemedlemmar som också är EU/EES-medborgare tillämpas samma förfarande som beskrivits tidigare. Familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare har rätt att bo i Spanien och få ett uppehållskort som familjemedlem till EU-medborgare.

Följande familjemedlemmar kan få uppehållskort:

1) Make/maka, registrerad partner
2) Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrarna för sin försörjning
3) Föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn

Familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare skall vid inresan ha giltigt pass samt i förekommande fall visering utfärdad av spansk ambassad eller konsulat. Innan 3 månader förflutit sedan inresan skall ansökan om uppehållskort inlämnas till utlänningskontor, alt. polis. Till ansökan skall fogas giltigt pass, vigsel/äktenskapsbevis eller bevis om registrerat partnerskap översatt och försett med apostille, registreringsbevis för EU/EES-medborgaren, bevis om ekonomiskt beroende av EU/EES-medborgaren i förekommande fall samt 3 foton i färg.

Även familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare har rätt till permanent uppehållstillstånd efter 5 års vistelse i Spanien.

Slutligen bör påpekas att de EU/EES-medborgare som har gällande uppehållstillstånd i Spanien inte behöver låta registrera sig förrän giltighetstiden utlöpt.
Inskrivning i utlänningsregistret görs bara en gång, då registreringsbeviset inte behöver förnyas.

Källa: Sveriges ambassad, Madrid