Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Drömmer du om god hälsa och ekonomi?

Här är gänget som satsar på god livsstil & hälsa: Pernille Kaas (Kaas & Kirkemann), Kurt Carlsson (Saxo Bank), Anders Agerberg (Nykredit), Michael Irgens (Independent), Ole Kirkemann (Kaas & Kirkemann), Christian Engholm (Saxo bank), tillsammans med perso
Här är gänget som satsar på god livsstil & hälsa: Pernille Kaas (Kaas & Kirkemann), Kurt Carlsson (Saxo Bank), Anders Agerberg (Nykredit), Michael Irgens (Independent), Ole Kirkemann (Kaas & Kirkemann), Christian Engholm (Saxo bank), tillsammans med perso
Hälsotrenden handlar också om att din ekonomi ska få vara vid god hälsa. Livsstil & Hälsa för din ekonomi är en helt ny satsning genom ett samarbete mellan flera investeringsföretag på Costa del Sol. Onsdagen den 14 mars klockan 16.30 anordnas ett alldeles speciellt evenemang på Hotell Beatriz i Fuengirola.


Av Ola Josefsson

-Vi startar med en presentation av företagen och våra produkter, sedan kan du prata med oss individuellt. Det som erbjuds gäller flera områden i livet, säger Michael Irgens på Independent Investment Group.

Må bättre
Tillsammans med Saxo Bank, Nykredit, Sovereign, Kaas & Kirkemann och Beatriz Hotell & Spa Center genomför man nu ett mycket intressant evenemang, det första i sitt slag på Solkusten.
-Allt handlar om hur både du och din ekonomi ska må bättre. Det finns en koppling här. Mår du bra, mår din ekonomi bra och mår din ekonomi bra, mår du bra, tillägger Jan Eriksen från Sovereign Trust Limited med säte på Gibraltar.

Skandinaviska
Informationen vid evenemanget på Hotell Beatriz sker på skandinaviska. Nya finansiella produkter ska presenteras, det handlar om ett ekonomiskt livsstilsevenemang.
-Vi ska exempelvis presentera en helt ny skatteprodukt ”Freedom”, jag skulle vilja säga att den är för bra för att vara sann, säger Jan Eriksen .
-Hela konceptet med evenemanget på Hotell Beatriz är att vi har ett brett utbud av möjligheter att erbjuda. Det är ett gott samarbete och vi profilerar oss tillsammans. Med tanke på att vi sitter på en stor erfarenhet kan vi erbjuda flexibla lösningar, menar Michael Irgens vid Independent.

God service
Enligt Nykredits Anders Agerberg är evenemanget helt i linje med företagets målsättning att ge god service till skandinaver på Solkusten:
-Vi lanserar nya produkter och tjänster i Spanien. Vi går ut till svenskar, danskar och norrmän och vi behöver distributionskanaler för detta. Livsstil & hälsa på Hotell Beatriz är en satsning i att erbjuda det bästa.
Kurt Carlsson vid Saxo Bank menar att samtliga har sina specialområden, tillsammans kompletterar man varandra på bred front och kan erbjuda nya investeringsalternativ i en ny tid.
-Vi tror att det blir en god effekt när vi tillsammans gör ett evenemang som det på Hotel Beatriz. Vi ska möta våra kunder och intresserade, ansikte mot ansikte.

Drömmer om
Tidigare har affärer och golf gått hand i hand. Så är det fortfarande, men hälsotrenden påverkar också människors syn på ekonomin. God hälsa och god ekonomi är något alla drömmer om.
Förutom rådgivningen inom skatteplanering, bolagskonstruktion, investeringskoncept och andra finansiella produkter sluter försäkringsmäklaren Kaas & Kirkeman cirkeln.
-Vi erbjuder försäkringar vid bostadsköp eller hemförsäkringar plus mycket annat. Vi kompletterar och erbjuder det som de andra inte har. På så vis sluts cirkeln inom livets områden som rör god hälsa och god ekonomi, säger Pernille Kaas.

Nya möjligheter
-Tillsammans ska vi se på nya möjligheter för din ekonomin. Vi ska se vad vi har gjort i livet och vad vi kan göra i framtiden, för att må bra. Alla har vi något alternativ att erbjuda, säger Kurt Carlsson vid Saxo Bank.
Är du intresserad av att besöka evenemanget på Hotell Beatriz kan du anmäla dig via annonsen som finns med i detta nummer av Svenska Magasinet. Efter presentationen blir det tapas och vin och alla besökare får möjlighet till att tala individuellt med företagens representanter.