Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Dubbelbeskattningsavtalet och SINK-skatten – vad är vad?

Dubbelbeskattningsavtal eller SINK-skatt, vi reder ut begreppen.


Ett dubbelbeskattningsavtal är, som namnet anger, en överenskommelse mellan två länder att inte beskatta samma inkomst i båda länderna, dvs. en dubbel beskattning.  Aktuellt avtal mellan Sverige och Spanien är, från svensk sida, undertecknat av dåvarande statsrådet Ingemar Mundebo (fp) år 1976. Avtalet behandlar inte storleken på skattesatsen.

Lag 1991:586 om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (sink-skatt) reglerar den skatt Sveriges riksdag har beslutat om skall utgå på inkomster som kommer från Sverige, t.ex. pensioner (ATP). I lagen 1991:586 har beslutats att en flat skattesats om 25% skall utgå. Skatter kan höjas och sänkas. Sverige har suverän rätt att höja eller sänka sina skatter. På samma sätt som Sverige tog en lag år 1991 om att beskatta utomlands bosatt med 25 % kan Sverige idag avskaffa densamma. För detta behövs ett riksdagsbeslut i Sverige. Spanien behöver inte tillfrågas.