Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Den sista skatten

Den tid på året när det är dags för den ej residente fastighetsägaren att deklarera börjar nu närma sig. Deklarationen för 2005 skall vara gjord senast den 31 december 2006


Av auktor revisor Bo Wennertorp

Alla som äger sin bostad (villa eller lägenhet) år 2005 måste deklarera detta innehav. Den ej residente gör detta på blankett 214 som skall inlämnas senast den 31 december 2006. Blanketten finns att köpa hos skattemyndigheten. Någon förtryckt deklarationsblankett skickas ej. Den residente deklarerar under ordinarie period som är maj-juni.
Blanketten innehåller två olika poster. Dels skall förmögenheten pga innehavet av en bostad deklareras. Som värde skall man ta upp det högsta av anskaffningsvärdet och taxeringsvärdet (valor catastral). Du får göra avdrag för lån som finns intecknat på fastigheten. Förmögenhetsskatten uppgår normalt till 0,2 eller 0,3 % av värdet.
Du skall även deklarera för en tänkt inkomst från din fastighet. Normalt uppgår inkomsten till 0,5 % av fastighetens taxeringsvärde.
Deklarationen inlämnas på din bank. Den kan ej längre inlämnas på skatteverkets kontor. Normalt behövs hjälp för att kunna upprätta deklarationen.