Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

FK vill öppna kontor i Spanien för att kontrollera svenskar

Försäkringskassan vill öppna kontor i Spanien för att kontrollera svenska förtidspensionärer
Försäkringskassan vill öppna kontor i Spanien för att kontrollera svenska förtidspensionärer
Försäkringskassan överväger att öppna ett särskilt kontor i Spanien för att lättare kunna upptäcka svenskar som jobbar trots förtidspension. Det har Norge redan gjort och det har betalat sig. Satsningen är ett led i den ökade kontrollen av fusk med socialförsäkringen, skriver TT och hänvisar till en artikel i Dagens Medicin.
Av alla svenskar som beviljats sjukersättning, tidigare kallat förtidspension, bor 630 i Spanien och 70 i Frankrike.
-Vi har fått vissa indikationer på och en del anonyma anmälningar om att folk med sjukersättning i Spanien och Frankrike plötsligt piggnat till och återfått arbetsförmågan, säger Thomas Falk som är ansvarig för Försäkringskassans kontrollprojekt, till tidningen.
Försäkringskassan följer nu upp alla med sjukersättning bosatta i Spanien och Frankrike. Dels får de ett brev där de ombeds beskriva sin arbetsförmåga, dels begär Försäkringskassan in inkomstuppgifter från respektive land.
Av de svar som Försäkringskassan redan fått in framgår att flera inte skulle ha beviljats sjukersättning med dagens regler. Ett nytt beslut kräver dock att arbetsförmågan ändrats väsentligt, och det är inte så lätt att avgöra från Sverige.

Norskt i Alicante
Det är en av anledningarna till tanken på ett kontor på plats. Förebilden är Norge som har öppnat ett kontor i Alicante i Spanien.
-Norrmännen har väldigt goda erfarenheter av detta, säger Thomas Falk till Dagens Medicin.
Enligt Falk har det norska kontoret upptäckt så mycket fusk att investeringen betalat sig flera gånger om.
Som Svenska Magasinet berättade i novembernumret kontrollerar Försäkringskassan också de levnadsintyg som pensionärer bosatta utomlands varje år måste lämna. Avsikten är att upptäcka om det förekommer att Försäkringskassan får in falska levnadsintyg och betalar ut ersättning till avlidnas konton.
Källa: TT