Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Nya regler om levnadsintyg

Från och med 1 juni 2006 gäller nya regler om levnadsintyg. Om du bor utanför Sverige och får ålderspension, sjuk- eller aktivitetsersättning, efterlevandepension eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan måste du varje år bevisa att du lever. Du måste då fylla i ett så kallat levnadsintyg, som du får hemskickat. Levnadsintyget ska verifieras. De nya reglerna innebär bland annat en begränsning i vilka myndigheter och institutioner som kan intyga att en person som är bosatt utanför Sverige alltjämt lever.Vad är levnadsintyg?
Levnadsintyget är ett sätt för Försäkringskassan att få bekräftat/verifierat att en person som är bosatt utanför Sverige och har en förmån är vid liv. Det skickas varje år ut till personer som har ålderspension, sjuk- eller aktivitetsersättning, efterlevandepension eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan och som bor utanför Sverige. Det skrivs under av den försäkrade och verifieras av någon av de myndigheter/institutioner som anges nedan. Det innebär att någon av de angivna myndigheterna/institutionerna bekräftar/verifierar att personen det gäller är vid liv.Hur är reglerna för levnadsintyget?
Frågan om levnadsintyg är reglerad genom en bestämmelse i Socialförsäkringslagen, SFS 1999:799. I 4 kap. 7 § står det ”För utbetalning av en förmån utomlands får krävas bevis om att rätten till förmånen består.” Från och med den 1 juni 2006 infördes en särskild föreskrift, FKFS 2006:2. I den reglerar Försäkringskassan vilka myndigheter/institutioner som har rätt att verifiera om en person som är bosatt utomlands och har svensk ålderspension, sjuk- eller aktivitetsersättning, efterlevandepension eller arbetsskadelivränta lever.

Var kan jag läsa mer?

www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/aktuellt/