Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Inget uppskov för utlandslägenhet

Den som säljer sin bostad i Sverige och köper en lägenhet i Spanien kan inte räkna med att automatiskt få uppskov med reavinsten
Den som säljer sin bostad i Sverige och köper en lägenhet i Spanien kan inte räkna med att automatiskt få uppskov med reavinsten
Nya regler ska göra det möjligt att skjuta upp reavinstskatten när man säljer bostad i Sverige och köper i ett annat EES-land som exempelvis Spanien. Reglerna träder i kraft i januari 2007, men i praktiken gäller de inte bostadsrätter, enligt tidningen Vår Bostad.


Samma regler för uppskov med skatt vid försäljning av privatbostad ska gälla i alla EES-länder. Men om den svenska formen för bostadsrättsföreningar saknas i ett land där en person köper en lägenhet kan inget uppskov lämnas, meddelar lagrådet.
-Det är ju bara i de nordiska länderna och på några få platser i Spanien som bostadsrätten finns. Regeringen valde därför att inte utvidga arbetet om uppskov med beskattningen till att omfatta även bostadsrätter. Men de nya uppskovsreglerna är fullt tillämpbara på småhus och villor, säger Anna Johansson som är departementssekreterare på finansdepartementet.
Men andelslägenheter som svenska privatpersoner äger i till exempel fjällvärlden omfattas inte av de nya uppskovsreglerna. Andelslägenheter finns ju onekligen i flera EES-länder.
Oäkta bostadsrättsföreningar kommer inte heller att omfattas av uppskovsrätten. Dessa föreningar får in merparten av sina inkomster från annan verksamhet än bostäder. De kan till exempel hyra ut affärslokaler eller upplåta utrymmen till dagis.
De nya reglerna för skatteuppskov börjar gälla 1 januari 2007 och ska även omfatta den som sålde sin fastighet under 2006. Den som bor i sin fastighet utomlands måste lämna kontrolluppgift varje år, men har också rätt att lyfta fram 20.000 kronor om året av den uppskjutna vinsten på bostadsaffären, för att kvitta mot exempelvis förluster på fonder och aktier.
Källa: Vår Bostad