Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Nya EU-regler för handbagage och flytande vätskor.

Nya EU-regler för handbagage och flytande vätskor.

Trädde i kraft i 6 november 2006.

- Det är endast tillåtet att medföra vätskor i behållare på maximalt 100 ml. Om flera behållare medförs, får högst så mycket medföras som ryms i en genomskinlig plastpåse med en volym på 1 liter.

- Med vätskor avses i detta sammanhang alla flytande och delvis flytande ämnen, som t.ex. vatten, flytande tvål, schampo, tandkräm, deodorant, krämer, aerosoler m.m.

- De omnämnda plastpåsarna ska vara genomskinliga, kunna förslutas samt ha en maximal volym på en liter.

- Medicin och babymat är undantagna från bestämmelserna och får medföras i större mängd än 100 ml.

- Före säkerhetskontrollen ska passagerarna ta av sig sina ytterkläder, rockar och jackor.

- Bärbara datorer och annan elektrisk/elektronisk utrustning ska tas upp ur handbagaget före kontrollen.

- Efter ytterligare sex månader (i början av maj 2007) kommer det även att tillkomma regler för storleken på det medförda handbagaget.

- Handbagaget får maximalt mäta 56x45x25 cm (IATA-standard) denna regel träder i kraft i maj 2007.

Mer info på Luftfartsverket