Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Vad behöver man undersöka om fastigheten innan ett förestående husköp?

Vi håller just nu på att köpa ett hus och undrar vad vi behöver undersöka när det gäller bygglov, stadsplan, m m. Vi har hört talas om att det ska finnas något certifikat för fastigheten. Vad är det?


ADVOKATFIRMAN ISACSSON svarar på dina frågor
Av LARS ISACSSON
e-post: lars.isacsson@isacsson.es
Webbplats: www.isacsson.es
+34 952 90 82 37


Hej och tack för frågaN. Efter det att Högsta domstolen i Spanien år 2015 ogiltigförklarat den stadsplan som antogs i Marbella år 2010 är det den tidigare gällande stadsplanen från 1986 som fortsatt gäller. Stadsplanen från 2010 avsåg bl a att legalisera ett stort antal illegalt byggda bostäder, men eftersom denna nu har ogiltigförklarats är dessa fortsatt illegala.

Det är endast ett fåtal kommuner på kusten som har en godkänd stadsplan. Om man står inför ett fastighetsköp är det därför nödvändigt att undersöka hur det står till i detta avseende. Kontrollera därför den gällande stadsplanen så att ni säkert vet att byggnationen på fastigheten är i enlighet med denna. Säljaren ska också se till att tillhandahålla er ett Certificado de no infraccion urbanistica, som utfärdas av kommunkontoret. Då får ni klara besked om hur det står till med fastighetens uppfyllande av gällande stadsplan.

På senare tid har handläggningstiderna för dessa certifikat varit synnerligen långa, i vart fall i Marbella, och ni bör därför på ett tidigt stadium ta upp med säljaren att ni önskar ett sådant. Det är normalt säljarens skyldighet att tillhandahålla certifikatet och om en preliminär undersökning visar att det kan finnas tveksamheter beträffande bygglov m m så bör denna skyldighet återspeglas i köpeavtalet om ni trots detta väljer att gå vidare med köpet. Köpeavtalet bör också innehålla en reglering av hur eventuella fel i detta avseende ska hanteras. Även i övrigt måste man som köpare – förutom att kontrollera att fastighetsskatt m m är betald - kontrollera om det finns förelägganden eller liknande avseende fastigheten.

Stadsplanetolkning och bygglov är inte alldeles enkla frågor och jag råder er att ta professionell hjälp i samband med ert fastighetsköp.

Vi på Advokatfirman Isacsson har mångårig erfarenhet av att biträda vid såväl fastighetsköp som försäljningar med såväl svensk som spansk kompetens på plats.