Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Vad kan jag göra? Min man har tagit vår son och flyttat till Spanien

Jag håller på att skiljas från min spanske man. Nu har han tagit med sig vår treårige son till Spanien och tänker inte återvända till Sverige. Jag är förtvivlad. Kan man verkligen göra så? Vad kan jag göra?


ADVOKATFIRMAN ISACSSON svarar på dina frågor.
Av Lars Isacsson
e-post: lars.isacsson@isacsson.es, www.isacsson.es +34 952 90 82 37

Hej och tack för frågan. Av din kortfattade beskrivning låter det som om din f d make kan ha gjort sig skyldig till ett brott som i Sverige kallas för egenmäktighet med barn. Om ni har gemensam vårdnad – vilket jag antar att ni har eftersom ni har varit gifta - är det straffbart att bortföra ett barn på detta sätt utan den andre förälderns medgivande eftersom gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna ska besluta i frågor som rör barnet. En av föräldrarna får alltså inte flytta från Sverige med barnet utan den andra förälderns medgivande. Detta gäller även om barnet bor enbart hos den ena föräldern. Eftersom ni har gemensam vårdnad och barnet utan ditt medgivande har förts till Spanien kan du få hjälp med att få barnet återfört till Sverige.

Du bör så snart som möjligt kontakta Utrikesdepartementet som är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförda barn. Genom UD kan du få information och vägledning om hur du ska gå vidare. Såväl Sverige som Spanien har anslutit sig till 1980 års Haag-konvention som är en internationell överenskommelse mellan ett 90-tal länder om hur denna typ av ärenden ska hanteras. UD kommer däremot inte att vara ombud för dig i ärendet utan du måste anlita ett ombud som företräder dig i kontakter med myndigheter m m.

Du skriver inte om ni har en pågående process om vårdnaden om barnet. Skulle det vara så och du har begärt att få ensam vårdnad kan du begära att domstolen fattar ett interimistiskt beslut om att du ska få vårdnaden om barnet till dess annat meddelas. Ett sådant beslut har stor betydelse för möjligheten att få barnet återfört till Sverige. Men för det fall ni även fortsättningsvis ska ha gemensam vårdnad ska barnet återföras till Sverige.

Ärenden av detta slag är naturligtvis påfrestande och de kan ta lång tid om man inte agerar snabbt. Mitt råd är att du snarast dels kontaktar UD, dels tar hjälp av en advokat med erfarenhet av denna typ av ärenden.

Vi har varit ombud i flera liknande fall så du får gärna höra av dig till oss.