Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Nu höjs SINKskatten

SINKskatten har höjts till 25 % från januari 2018. Man kan säga att SINKskatten bara drabbar de som har en pension under 50,000 euro per år medan de som har en pension över 50,000 euro per år inte drabbas alls.


Av Bo Wennertorp

Vad är då skillnaden mellan SINK och IL?
Jo skillnaden är att SINK-skatt är en definitiv skatt som från januari 2018 uppgår till 25 % av inkomsten. Hur liten eller hur stor inkomsten än är. Inga avdrag finns. Det spelar ingen roll om inkomsten är 1 krona eller 1 million kronor. Skatten blir ändå 25 %. Att bli beskattad enligt IL betyder att skatten varierar beroende på hemortskommun samt inkomstens storlek. Vidare får man göra olika avdrag mot inkomsten. Det kan exempelvis gälla räntekostnader och ROT/ RUT. För den som har låga inkomster eller höga räntekostnader eller vill utnyttja ROT avdraget för att bygga om sin spanska bostad kan det mycket väl löna sig att lämna SINKskatten och i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagens regler.

Vem bestämmer om jag skall beskattas enligt SINK eller enligt IL?
Alla som inte ansöker om SINK-skatt blir beskattade enligt IL. För att få SINKskatt på den svenska pensionen måste Du ansöka om detta. Det förutsätter att Du är skattemässigt utflyttad från Sverige. Om du exempelvis har kvar din permanentbostad i Sverige kommer du troligen inte att få din ansökan om SINK godkänd. Utan då blir du beskattad enligt IL.

Hur påverkas du som bor i Spanien?
Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien har boendelandet förtur till beskattningen av pensionen medan arbetslandet har förtur till beskattningen av arbete. Pensionärer bosatta i Spanien skall således skatta för sin pension i Spanien. Och spanska skatteverket behöver ej ta hänsyn till de skatter som en pensionär betalt utomlands tex i Sverige. Så snart du betalt din spanska skatt skriver du ett brev till svenska skatteverket och anger hur mycket skatt du betalt i Spanien. Svenska skatteverket återbetalar då den skatt du betalt i Spanien. Men maximalt den skatt Du tidigare betalt i Sverige. Om du betalt 25 % SINKskatt i Sverige får du tillbaks hela beloppet om din pension uppgår till minst ca 50,000 €. För en ensamstående pensionär utan avdrag blir nämligen den spanska skatten ca 25 % om man har en pension om 50,000€ per år.

För dig som har en pension som understiger ca 50,000€ per år betyder det att du inte får tillbaks hela SINKskatten som du betalt i Sverige eftersom den spanska skatten understiger 25 %. Det betyder att din skatt alltid kommer att bli 25 % fördelat på ett visst belopp att betala i dels Spanien och dels Sverige. SINKskatten bara drabbar de som har en pension under 50,000€ per år medan de som har en pension över 50,000€ per år inte drabbas alls.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denna artikel har skrivits av Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL i Marbella. www.globalaccounting.es