Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Min svenska svärfar har avlidit i Spanien. Vilka regler gäller för arvet?

Min svärfar – som var bosatt i Spanien - har nyligen avlidit. Han bodde i Spanien sedan 20 år men var svensk medborgare. Han efterlämnade flera testamenten som vi har hittat. Vad gäller för arvingarna, som finns i både Spanien och Sverige?


ADVOKATFIRMAN ISACSSON svarar på dina frågor.
Av Lars Isacsson
e-post: lars.isacsson@isacsson.es, www.isacsson.es +34 952 90 82 37


Tack för din fråga. För personer som har avlidit efter den 17 augusti 2015 gäller EUs arvsförordning. Eftersom såväl Sverige som Spanien är medlemsstater inom EU gäller förordningen i detta fall. Tidigare tillämpades medborgarskapsprincipen som innebar att det var lagen i det land där den avlidne var medborgare vid tidpunkten för dödsfallet som skulle tillämpas på arvsordningen. En av nyheterna i förordningen är att huvudregeln numera istället är att det är hemvistlandets lag som ska tillämpas på arvsordningen. Förordningen innebär dock att man genom testamente kan ange att medborgarskapslandets lag ska tillämpas.

I ditt fall är det därför nödvändigt att ta del av testamentena för att bedöma om svensk eller spansk arvsordning ska tillämpas. En första fråga är om testamentena är giltiga och – om de är motstridiga – vilket som ska gälla. Om denna genomgång visar att det finns giltigt testamente är nästa fråga om testamentet innehåller något lagval, d v s anger om det är svensk eller spansk rätt som ska tillämpas. Står det ingenting om detta i testamentet ska hemvistlandets lag gälla, i ditt fall troligtvis spansk lag. Svensk och spansk lag skiljer sig år vad gäller laglott m m, så utfallet kan bli olika beroende av vilket lands lag som är tillämplig.

Även om det finns valmöjligheter som jag har kortfattat beskrivit går det inte att avtala sig bort från skattereglerna. Vad gäller tillgångarna i Spanien tillämpas spanska skatteregler. Beroende av i vilken region tillgångarna finns utgår ibland arvsskatt, ibland inte.

Detta var en mycket kortfattad beskrivning av vad som gäller. För en mer ingående genomgång av ditt ärende bör du kontakta en advokat. Vi på Advokatfirman Isacsson har mångårig erfarenhet av denna typ av ärenden och givetvis är du välkommen att kontakta oss.