Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Hur hittar man en bra advokat när man köper fastighet i Spanien?

Vår mäklare rekommenderade oss att använda oss av mäklarens advokat. Tyvärr blev vi rätt missnöjda och vi undrar nu hur man ska göra för att hitta en bra advokat?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för frågan. Det var tråkigt att ni blev missnöjda med er advokat. Tyvärr råder det en viss förvirring kring begreppet"advokat”. Så låt mig klara ut detta.

En jurist är någon som har avlagt juristexamen. För att titulera sig advokat krävs det mer än så. Vad gäller svenska advokater är dessa jurister som efter viss tids yrkeserfarenhet efter prövning och advokatexamen har antagits som ledamöter av Advokatsamfundet i Sverige.
Det finns givetvis kompetenta jurister på kusten som inte är ledamöter av Advokatsamfundet, men advokater är de inte. För att få information om vad det innebär att anlita en svensk advokat föreslår jag att ni tar del av informationen på www.advokatsamfundet.se.

På kusten finns också jurister som är ledamöter i andra samfund än det svenska Advokatsamfundet, t ex det spanska Ilustre Colegio de Abogados. Vilka krav och regler som gäller för de som är ledamöter i dessa samfund har jag inte tillräcklig kunskap om, men jag skulle rekommendera den som avser att anlita en jurist som är medlem i någon annan organisation att ta reda på vad som gäller för just den organisationen. De är i vart fall inte svenska advokater även om det förekommer att de talar svenska eller har hjälp med att tala svenska via någon medarbetare på sitt kontor. Att ordet"abogado” ofta översätts med just"advokat” ska inte uppfattas som att dessa jurister är ledamöter av det svenska Advokatsamfundet.

Ta gärna del av andras erfarenheter vad gäller fastighetsköp. Informationen ni kan få är ofta mycket värdefull och bidrar till att ni ska få så bra rådgivning som möjligt oavsett vilken typ av juridiskt ärende det handlar om.

Advokatfirman Isacsson har mångårig erfarenhet av samtliga typer av juridiska ärenden med anknytning till Spanien.