Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Restskatt inbetald med felaktigt angivet personnummer. Får vi pengarna tillbaka?

Vi betalade nyligen en restskatt till vårt skattekonto i Sverige. Nu har vi upptäckt att vi angav fel personnummer på betalningen. Vad ska vi göra? Hur får vi pengarna tillbaka?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för frågan. Frågan om rätten att få tillbaka pengar som man har betalat felaktigt har varit uppe i flera rättsfall i Sverige och det har varit viss oklarhet angående vad som egentligen gäller. Nyligen kom dock en dom i Högsta domstolen angående just en betalning som en privatperson hade gjort till fel skattekonto, d v s inbetalaren hade precis som i ert fall råkat ange ett felaktigt personnummer och pengarna hamnade därför på en annan persons skattekonto.

Utan att i detalj gå in på de juridiska resonemangen som Högsta domstolen förde i det målet är det numera klart att om någon tar emot pengar i god tro och – som det heter i domen – ”inrättar sig” efter betalningen så har avsändaren i princip inte rätt att få tillbaka sina pengar. I det fallet bedömde HD att Skatteverket – trots att hela skattekontosystemet är automatiserat – varit i god tro. Dessutom hade den person som fick pengarna till sitt skattekonto ett utmätningsbeslut på sig och Kronofogden erhöll därför betalt från dessa pengar. I och med detta ansågs Skatteverket ha ”inrättat sig” efter den felaktiga betalningen och den person som gjort den felaktiga inbetalningen fick inte tillbaka sina pengar.

Mot denna bakgrund är det viktigt att snabbt kontakta Skatteverket om återbetalning av det felaktigt inbetalda beloppet så att inte pengarna skickas vidare för att täcka någon skuld som den som erhållit pengarna har. Skulle så vara fallet ska ni istället rikta kravet mot den person som felaktigt har fått pengarna till sitt skattekonto. HD säger också att de principer som lagts till grund för domen i det här målet kan tillämpas även på andra former av bankkonton.

Var därför noga med betalningar så att dessa hamnar rätt! Det kan bli krångligt att få dem tillbaka och ibland är det överhuvudtaget inte möjligt.

Från vårt kontor i Nueva Andalucía hanterar vi löpande ett antal ärenden som rör skattefrågor i Sverige och i Spanien och vi kan hjälpa er med att försöka få era pengar tillbaka. Med detta får vi på Advokatfirman Isacsson också passa på att önska såväl er som övriga läsare en riktigt God jul och ett Gott Nytt 2018!