Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Fastighet som delvis ska hyras ut. Måste den ha en ”Lincencia de primera” innan vi köper den?

Vi hört talas om faran med att köpa en fastighet utan s k Licencia de Primera Ocupacion. Vi har tänkt använda fastigheten delvis för uthyrning.Vad är det som gäller?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för er fråga. De relativt nya reglerna avseende s k turistuthyrning innehåller ett antal krav, bl a att byggnaden ifråga har en s k Licencia de Primera Ocupacion (vi kan kalla detta LPO). En LPO är i korthet ett intyg som utfärdas av kommunen och som ger rätt att bosätta sig i byggnaden efter det att denna är färdigbyggd.

Förutom LPO finns det också ett antal andra krav som måste vara uppfyllda avseende lägenhetens skick, m m. Att enbart skaffa en s k turistlicens är m ed andra ord inte tillräckligt för uthyrning. Jag rekommenderar er att sätta er in i samtliga de krav som gäller eftersom uthyrning i strid med dessa krav kan ge tämligen dryga böter.

Det är inte ovanligt att fastigheter på solkusten saknar LPO. Detta gäller särskilt lite äldre fastigheter och hanteras på olika sätt i respektive kommun. Observera dock att det inte går att ansöka om LPO för en enskild lägenhet utan det är byggnaden (och därmed i allmänhet er communidad) som måste göra ansökan.

Det har också förekommit att byggnader som har fått en LPO har fått denna återkallad, inte minst efter det att stadsplanen i Marbella ogiltigförklarades härom året. Emellertid innebär detta inte med nödvändighet att byggnaden ifråga skulle vara farlig att bo i utan det kan ha att göra med villkoren för byggnation i området enligt stadsplanen (t ex att det har uppförts flerfamiljshus i områden avsedda för enfamiljshus). Detta innebär att det kan finnas en viss risk även vad gäller byggnader som har fått en LPO utfärdad.

Problemet består i att det är olika myndigheter inblandade – kommunen, regionala myndigheter och i vissa fall spanska staten. Regelverken är inte i alla delar anpassade till varandra och detta är tyvärr ett exempel på detta.

Det kan finnas en viss risk med att hyra ut en bostad som är belägen i en byggnad där det saknas LPO även om man har erhållit en turistlicens då detta är ett av många krav som ska vara uppfyllda vid uthyrning. Dock är detta inte alls ovanligt på kusten då många fastigheter saknar LPO.

Vi står givetvis till ert förfogande för rådgivning angående detta, såväl inför ert fastighetsköp som vid framtida uthyrning.