Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Pengars ursprung och redovisning vid köp av fastighet. Finns det regler kring detta?

Vi håller på att köpa ett hus här på kusten och får väldigt mycket frågor från banken och notarien angående var våra pengar till köpet kommer ifrån. Finns det några regler kring detta?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för er fråga. Anledningen till frågorna är att såväl bank som notarie är skyldiga att följa regelverket kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta regelverk är beslutat på EU-nivå men varje land har via nationell lagstiftning och på lokal myndighetsnivå i viss utsträckning modifierat regelverket. Även vi som advokater måste följa detta regelverk.

Vår erfarenhet är att tillämpningen kan skilja sig rätt mycket mellan olika banker, notarier och advokater. Somliga kräver en tämligen ingående förklaring (och bevisning) vad gäller pengarnas ursprung i samband med betalning av köpeskillingen vid ett fastighetsköp – medan andra nöjer sig med en enkel redovisning.

Vanligtvis begärs tillhandahållande av inkomstdeklarationer och möjligen någon ytterligare förklaring. Tyvärr förekommer det dock att en tämligen långtgående redovisning av pengarnas ursprung begärs, ibland inte utan betydande kostnader för framtagande av och översättningar av dokument, diverse intyg, m m. Det förekommer tyvärr också att den presterade dokumentationen inte accepteras och ett köp därmed inte kan genomföras som planerat.

Det är normalt ni som köpare som svarar för att köpeskillingen kan betalas på avtalad tid och därför finns det all anledning att vara ute i god tid med den redovisning som krävs för att uppfylla reglerna beträffande penningtvätt. Risken finns annars att ni inte har nödvändiga klartecken för att få genomföra köpet och – givetvis beroende av hur det privata köpeavtalet har utformats – kan gå miste om handpenning och t o m (beroende på hur avtalet är formulerat) bli skadeståndsskyldiga.

Det finns därför all anledning att redan på ett tidigt stadium konsultera en advokat om fastighetsköpet, inte minst om erläggande av köpeskillingen. Vi har handhar denna typ av frågor löpande och givetvis är ni välkomna till oss för en konsultation.