Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Marbellas stadsplan har ogiltigförklarats – hur påverkar det vårt husköp?

Vi har förstått att stadsplanen för Marbella har blivit ogiltigförklarad. Vi håller just nu på att köpa ett hus och undrar om det är något särskilt som vi då måste tänka på?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Tack för ER fråga! Ja – det stämmer. Högsta domstolen i Spanien har år 2015 ogiltigförklarat den stadsplan som antogs i Marbella år 2010. Detta innebär att det är den tidigare gällande stadsplanen, som är från 1986, som fortsatt gäller. Stadsplanen från 2010 avsåg bl a att legalisera ett stort antal illegalt byggda bostäder, men eftersom denna nu har ogiltigförklarats är dessa fortsatt illegala.

Det är få kommuner på kusten som har en godkänd stadsplan och om man står inför ett husköp är det därför nödvändigt att undersöka hur det står till i detta avseende. Kontrollera därför den gällande stadsplanen så att ni säkert vet att huset är byggt i enlighet med denna. Säljaren ska också se till att tillhandahålla er ett Certificado de no infraccion urbanistica, som utfärdas av kommunkontoret. Då får ni klara besked om hur det står till med husets uppfyllande av gällande stadsplan.

På senare tid har handläggningstiderna för dessa certifikat varit synnerligen långa, i vart fall i Marbella, och ni bör därför på ett tidigt stadium ta upp med säljaren att ni önskar ett sådant. Det är normalt säljarens skyldighet att tillhandahålla certifikatet och om en preliminär undersökning visar att det kan finnas tveksamheter beträffande bygglov m m så bör denna skyldighet återspeglas i köpeavtalet.

Stadsplanetolkning och bygglov är inte alldeles enkla frågor och jag råder er att ta professionell hjälp i samband med ert fastighetsköp.