Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Min mans barn kräver att få en stor del av arvet efter honom. Vad gäller?

Min man avled i fjol och nu kräver hans barn – vi har inga gemensamma barn – att få en stor del av arvet efter honom. Vi gifte oss i Spanien för några år sedan och var då redan bosatta här. Vad är det som gäller egentligen?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Tack för din fråga! Först och främst ska det göras en bodelning er emellan i anledning av dödsfallet. I samband med detta måste det avgöras om det är svensk eller spansk rätt som ska tillämpas på era egendomsförhållanden inom äktenskapet. Dessa regler är tvingande och det går m a o inte att själv välja vilket lands lag som ska tillämpas på bodelningen.

Jag antar att ni bägge är svenska medborgare och att ni inte har upprättat något äktenskapsförord. Ni gifte er i Spanien och var bosatta i Spanien vid den tidpunkten. Då kommer spansk lag att tillämpas på era egendomsförhållanden och utgöra bas för bodelningen. Emellertid innehåller spansk lag en regel som innebär att, när det gäller egendomsfördelningen i samband med en bodelning, det är medborgarskapslandets lag som ska gälla om parterna har samma medborgarskap. Detta innebär att svensk lag tillämpas på egendomsfördelningen er emellan i samband med bodelningen.

Om ni inte har något äktenskapsförord innebär detta att all egendom som ni ägde vid tidpunkten för giftermålet och har förvärvat efter detta kommer att omfattas av giftorätt och fördelas med 50% till er vardera.

Efter det att bodelningen är genomförd ska arvskiftet genomföras. Arvskiftet omfattar då endast det som genom bodelningen har blivit din avlidne makes egendom. Du skriver inte om din make hade upprättat något testamente. Oavsett detta har dock hans barn rätt till sin respektive laglott, vilken skiljer sig åt beroende av om det är spansk eller svensk lag som tillämpas. I ett testamente kan man numera välja om hemvistlandets lag (i ert fall spansk lag) eller medborgarskapslandets lag (i ert fall svensk lag) ska tillämpas på arvskiftet. Om inget val har gjorts tillämpas hemvistlandets lag.

Arvskiften är inte sällan föremål för konflikter, ibland uppslitande sådana. Jag brukar därför rekommendera att man upprättar ett testamente för att tydliggöra hur man vill ha egendomsfördelningen och i detta också väljer vilket lands lag som ska vara tillämplig på arvskiftet. Eftersom detta är komplicerade frågor och det dessutom är viktigt att överväga de skattemässiga konsekvenserna av ett arvskifte bör man konsultera en advokat i ärendet.

I ditt fall så har jag inte tillräckligt med information för att lämna konkreta råd, men du är alltid välkommen att konsultera oss i den situation som har uppkommit. Vi har gedigen erfarenhet av att hantera situationer som denna.