Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Komplett synundersökning hos Specsavers

Regelbunden syntest är nödvändigt för en klar och obesvärad synförmåga. Den är också en viktig hälsokontroll eftersom den kompletta synundersökning Specsavers erbjuder, även kan upptäcka ögonsjukdomar och andra hälsotillstånd.


Vi rekommenderar årlig synkontroll för barn och därefter minst vartannat år, eller när du upplever att synen förändrats och om du har andra synproblem. När man besöker en optiker skall undersökningen vara en komplett synundersökning och inte bara en syntest. Om du är osäker på om din optiker utför alla dessa test, fråga då och kan de inte, byt då optiker.

Här följer 5 steg din optiker bör följa vid en komplett synundersökning:
1 - Ögontrycksmätning, små puffar av luft blåses mot ditt öga för att mäta trycket inne i ögat. Högt tryck kan vara början till starr.

2 - Ögonbottenfotografering, här undersöks näthinnan där bl a åldersförändringar i gula fläcken kan upptäckas och diabetes och högt blodtryck kan iakttas.

3- Din optiker bör ställa frågor om ditt allmänna hälsotillstånd och om någon i din familj har starr.

4- Undersökning av hornhinna, iris och ögats lins som sker i ett starkt upplyst mikroskop.

5- Test av ditt synfält och samsynen mellan ögonen.

Efter synundersökningen förklarar din optiker vad han har upptäckt och kan rekommendera de bästa möjligheterna för just dig. Om någon typ av sjukdom upptäckts, hänvisas du till läkare för ytterligare test och behandling.

Specsavers Opticas är djupt engagerade i vår ögonhälsa och vill förbättra synundersökningar i hela Spanien. Alla butiker har den senaste teknologin för att kunna upptäcka problem på ett tidigt stadium.

Specsavers erbjuder gratis ögontest utan köptvång för att uppmuntra alla att testa sina ögon och
genomgå en komplett synundersökning. Se Specsavers annons i denna tidning för mer information. På Costa del Sol finns butiker i Fuengirola och Marbella, läs mer på specsavers.es