Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten: Vad ska vi tänka på när vi har fått ärva en fastighet?

Vi har precis fått veta att vi ska ärva en fastighet som är belägen i Marbella. Vad behöver vi tänka på? Ska vi betala någon skatt? Vi är inte bosatta i Spanien och har enbart gemensamma barn.


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Hej och tack för frågan!

Till skillnad från vad som gäller i Sverige har vissa spanska regioner – däribland Andalusien - skatt på arv. Skatten utgår till olika procentsatser för olika arvsklasser. Arvsklasserna baseras på släktskap mellan respektive arvinge och arvlåtaren. Skatten progressiv och högsta skattesats är normalt 34 %, men skatten kan i vissa fall bli betydligt högre. Det är därför tillrådligt att räkna ut skatteeffekterna innan man accepterar att ta emot ett arv.

Arv efter en i Spanien resident person beskattas här för all kvarlåtenskap som ägs i hela världen. En Icke resident person arvsbeskattas i Spanien för egendom som finns i Spanien, t ex en fastighet. Om tillgångarna ifråga finns i Spanien – t ex en fastighet – så beskattas ni därmed för arvet även om ni inte är skattemässigt residenta i Spanien. Den tidigare spanska arvslagen behandlade icke-residenta och residenta i Spanien olika, men sedan den 1 januari 2015 behandlas residenta och icke-residenta lika.

En viktig detalj är att arvsskatten måste erläggas till skatteverket innan arvingar kan få lagfart (escritura) på den ärvda fastigheten.

Om ni avser att barnen i framtiden ska ärva de tillgångar som ni har fått i arv i Spanien bör ni överväga om ni ska avstå från arvet till förmån för någon eller några av era arvingar för att på så sätt minska skattekostnaden. I samband med detta bör ni överväga att upprätta ett spanskt testamente, som registreras i det spanska testamentsregistret. Detta underlättar ett framtida arvskifte efter er. En annan poäng är att det är sedan i fjol möjligt att i ett testamente välja mellan hemvistlandets och medborgarskapslandets lag, vilket bl a har betydelse för laglott m m. Detta kräver en analys av effekterna i respektive fall. Valet gäller enbart arvsordningen, d v s det går inte att i testamente välja bort spansk arvsskatt.

I samband med detta bör ni överväga möjligheten att i levande livet fördela egendom mellan makar genom äktenskapsförord, vilket kan vara lämpligt ur arvsskattesynpunkt.

Arvsskatteplanering – inte minst när den har internationella inslag - kräver hjälp av en specialist och ni bör därför kontakta en advokat med kunskaper inom detta rättsområde för att få bästa möjliga utfall utifrån er situation.