Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatfirman Göran Rise blir Advokatfirman Isacsson

För snart två år sedan tog advokat Lars Isacsson över Advokatfirman Göran Rise, som varit verksam på kusten med kontor på Centro Plaza i Nueva Andalucía sedan 1999. Nu byter firman namn till Advokatfirman Isacsson.


- Jag tyckte att tiden var mogen för att även utåt på ett tydligt sätt markera skiftet genom att sätta mitt eget namn på advokatbyrån. Även om det är ”business as usual” så är det ju trots allt jag som sedan snart två år driver och ansvarar för verksamheten sedan Göran Rise lämnade över. Advokatfirman har också i någon mån ändrat karaktär sedan jag tog över - med flera nya medarbetare och samarbeten - så även ur den aspekten var det dags för ett namnbyte.

Lars Isacsson har varit verksam på advokatbyrå sedan 1988 och har varit advokat och delägare i ett par av de största svenska advokatbyråerna.
- Efter snart trettio år som advokat tyckte jag också att det var dags att jag fick sätta mitt eget namn på en advokatfirma. Det var väl dags helt enkelt. Dessutom markerar väl namnbytet också att jag har kommit till kusten för att stanna.

- Förutom att vi är svenska jurister har vi numera också spanska abogados anställda i verksamheten för att bättre kunna möta klienternas krav på ärenden där kunskap och erfarenhet av spansk rätt är nödvändig.

Advokatfirman Isacsson är en svensk-spansk advokatfirma som företräder privatpersoner och företag i Sverige och Spanien. Advokatfirman Isacsson handlägger alla typer av juridiska ärenden med anknytning till svensk och spansk rätt, bland annat affärsjuridik, fastighetsköp, fastighetsrätt, tvister, internationell skatterätt, arvs- och gåvorätt, familjerätt, etableringsfrågor, boutredningar, brottmål och arvsskatt.

Firman står under tillsyn av såväl Sveriges Advokatsamfund som det spanska Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.