Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Stökig flygpassagerare

När vi reste hit senast så var det en mycket stökig och berusad passagerare ombord på planet. Han fick handbojor på sig och hämtades av polis när vi landat. Vad gäller egentligen när man flyger?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Isacsson

Tack för din fråga. I flygbranschen kallas detta för "unruly passengers", ungefär oregerliga passagerare. De större flygbolagen rapporterar ett par incidenter varje månad och det rör sig då oftast om rökning på toaletten, vägran att lyda kabinpersonalens instruktioner, störande beteende mot medpassagerare och grovt fylleri. Det är ofta – men inte alltid - kopplat till lite för stor alkoholkonsumtion i samband med flygningen. Kabinpersonalen är därför observant på passagerare som de bedömer som potentiella ”oregerliga passagerare”.

Det är viktigt att känna till att det – förutom att vara obehagligt och störande för personal och medpassagerare - är ett s k allmänfarligt brott att skada flygplan eller framkalla fara för säkerheten ombord. Brottet kallas för luftfartssabotage som kan ge upp till fyra års fängelse i Sverige. Är brottet att betrakta som grovt, riskerar gärningsmannen mellan två och tio års fängelse eller till och med livstid.

Flygkaptenen har fullständig bestämmanderätt över allt som sker ombord. Han eller hon kan besluta om olika tvångsåtgärder och får till och med använda våld om det är nödvändigt från säkerhetssynpunkt. Befälhavaren ombord kan också begära nödlandning i stort sett var som helst, om han anser att en passagerare äventyrar säkerheten ombord.

Den här frågan träffar givetvis inte något av våra huvudsakliga verksamhetsområden, men eftersom vi har fått liknande frågor till byrån tyckte jag att den kunde vara av mer allmänt intresse och besvaras här. Vill du veta mer om vilka våra verksamhetsområden är och hur vi kan hjälpa dig med dina spanska eller svenska ärenden är du välkommen att höra av dig till oss.