Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Djurspalten: Rabiesvaccinering

Du som reser med djuret har ansvaret för att ditt djur är korrekt vaccinerat och har alla papper som behövs.


Av Pointer Marbella, Avenida de los Girasoles 344, Nueva Andalucia, Marbella, tel 952 906 626
Mån - Fre 10 - 13 och 16 - 18 Lör 10 - 13
Vi talar svenska!


Sök noga information innan du bestämmer dig för att vaccinera ditt djur för resa utomlands. Var också noga med att ta reda på vad som gäller för att komma in i det eller de olika land du ska åka till. Olika regler gäller för olika länder. Kontakta respektive lands ambassad inför din resa om du inte hittar informationen på respektive lands jordbruksverk.

Alla djur som ska resa till eller inom EU ska märkas med microchip. Observera att ISO-chip ska användas för att du ska slippa att ta med egen scanner.

Förstagångsvaccinering med rabies skall göras minst 21 dagar innan resa. Djuret ska ha ett EU-pass.

Ett djur som vaccineras måste alltid identifieras med sitt ID nummer,  från den 3 juli 2011 krävs chipmärkning på alla resande djur. Från 3 månaders ålder kan man börja vaccinera mot rabies.

Vad är rabies?
Rabies är en zoonos, d.v.s en sjukdom som smittar mellan djur och människor. Det orsakas av ett virus och är en dödlig sjukdom. Alla varmblodiga djur kan smittas. Viruset sprids med det sjuka djurets saliv, vilket gör att nästan all smitta sker via bett eller slickning på skadad hud eller slemhinnor och rivsår. Smittämnet finns i Europa främst hos räv, mårdhund och fladdermöss.

Smittorisk
Sverige räknas som rabiesfritt. De senaste 50 åren har endast 2 fall rapporterats hos människa och dessa hade blivit smittade utomlands. Rabies finns på alla kontinenter och ca 35.000 personer dör i världen varje år av sjukdomen. I Europa bekämpas rabies hos vilda djur genom att man lägger ut vaccinbeten (oral vaccination). Vaccination av djur ger bra skydd.

Symtom
Sjukdomen förlöper i olika stadier. Virus sprids från infektionsstället via nervbanor till hjärnan. Den spridningen går långsamt, vilket gör att inkubationstiden är lång. Hos hund är den 3-8 veckor, hos katt 2-6 veckor och hos människan är den 3-6 veckor. Man har dock sett inkubationstider på upp till ett år hos hund och människa. Från hjärnan tar viruset sig till spottkörtlarna och sprids sedan vidare till andra individer genom bett och slickning.

EU-pass
Här görs en beskrivning av djuret, id märkningens typ och plats, alla vaccinationer och deras batchnummer.
Även kommande avmaskningar och andra viktiga noteringar som behövs vid djurets resa antecknas.
Passet utfärdas vid djurets första rabiesvaccination eller på begäran.

Rabiesvaccination
• Nobivac Rabies, revaccineras (återvaccinera) inom 3 år.
• Merial Rabisin, revaccineras (återvaccinera) inom 1 år.