Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Fråga advokaten: Böter till den som hyr ut utan licens?

Vi har hört talas om att vi måste skaffa en licens för att hyra ut vår lägenhet i Spanien och att dryga böter väntar den som inte gör det. Stämmer det?


Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Göran Rise

Tack för er fråga. Ja, det stämmer i huvudsak. Den 12 maj i år trädde den nya hyreslagen i kraft i Andalusien. Om en bostad i Andalusien regelbundet erbjuds för uthyrning, ska denna registreras som turistbostad. Om en bostad är belägen på landsbygden eller om hyresvärden hyr ut tre bostäder eller fler inom en radie på en kilometer, faller bostäderna utom den nya regleringen.

En bostad ska registreras oavsett när och hur länge den hyrs ut. Om bostaden hyrs ut under en sammanhängande period på mer än två månader till samma hyresgäst, är bostaden undantagen kravet på registrering. För att få hyra ut en bostad enligt bestämmelsen uppställs ett antal olika krav, däribland att antalet hyresgäster inte får överskrida fyra personer per sovrum eller totalt 15 personer, samt att bostaden ska vara försedd med luftkonditionering och-/eller värme. Det sistnämnda beror på under vilken tidsperiod bostaden hyrs ut.

Alla s k turistbostäder måste registreras och vara försedda med ett licensnummer. Om en bostad inte registreras kan man få böter på upp till 150 000 euro. För att få ett licensnummer måste man fylla i ett formulär som heter ”Declaracion Responsable para el Acceso o Ejercicio de la Actividad”. Detta formulär kan laddas ner på turistrådets hemsida, ”Consejeria de Turismo de la Junta de Andalucia”. Formuläret ska fyllas i och därefter lämnas in till ”Delegacion de Turismo”. Detta licensnummer ska framgå vid marknadsföringen samt uthyrningen av bostaden.

Intäkterna från uthyrningen ska deklareras och så länge uthyrningen görs som privatperson behöver man inte registrera sig som ”autonomo”. Vid uthyrning av bostaden måste det upprättas ett kontrakt med hyresgästen som ska sparas under ett års tid. För kontrakten uppställs även vissa formkrav. Fakturorna för uthyrningen måste utfärdas av hyresvärden själv.

Vi har hjälp ett flertal svenskar med denna registrering och bistår givetvis med de deklarationer som krävs.

Kontakta oss om ni vill att vi ska hjälpa er med detta.