Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Ökat elevantal och ny rektor till hösten vid svenska skolan Marbella

Svenska Skolan Marbella har haft en otroligt stark tillströmning av elever under det senaste året. “Vi har mer än dubblat antalet elever från flytten till de nya lokalerna. Vi har idag 120 elever i de nya lokalerna som har kapacitet för totalt 150 elever”, säger nuvarande rektor Annika Scharnke.


Svenska Skolan Marbella kommer inför hösten att tillsätta en ny rektor då Annika har valt att på egen begäran sluta för att kunna ta hand om sina barn och barnbarn.

“Vi har fått över 100 ansökningar till tjänsten på Världens bästa utlandsskola. Vi ser fram emot att få den bästa rektorn i vårt fantastiska team av pedagoger som kan ta Svenska Skolan Marbella till ytterligare nivåer ”, säger Svenska Skolan Marbellas ordförande Mathias Jonsson.

En enkät som gjorts bland föräldrarna med barn i skolan, visar att en stor majoritet anser att de små grupperna i skolan, skapar en god stämning där ingen behöver känna sig ensam. Alla tar hand om varandra vilket skapar en bra stämning och bidrar till goda studieresultat för barnen.

Förutom den vanliga skolverksamheten med barn i årsklass 1­-6, så fortsätter Svenska Skolan Marbella med förskoleverksamhet för barn mellan 3­-5 år samt fritidsverksamhet även nästa termin. På fritids får barnen leka samt få hjälp med läxor efter skoltid, vilket är viktigt både för barn och föräldrar speciellt för tvåspråkiga familjer.

“För att inte våra fantastiska lokaler ska stå tomma under sommaren så kommer vi åter igen denna sommar anordna en Summer Camp. Här kan barn mellan 3­-12 år tillbringa sommaren i skolans lokaler som inkluderar skolans stora grönområden med en stor utomhuspool och den nya gymnastiksalen där en massa aktiviteter anordnas under hela sommaren”, säger Annika Scharnke.

Om Ni vill att Era barn ska få en fantastisk sommar, om så bara under en vecka, kontakta ansvarig pedagog Karolina Nilsson per mejl: karolina@svenskaskolanmarbella.com.