Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Resident, vad innebär det?

En ständigt aktuell fråga för ”Spaniensvenskar” är om man ska vara ”resident” - det vill säga ha sin ”hemvist” - i Spanien? Begreppet hemvist är en juridisk term som figurerar i ett flertal olika sammanhang och rättsområden och syftar på var en person är bosatt. Ibland kan det vara vanskligt att fastställa det. Det går nämligen alldeles utmärkt att vara folkbokförd i både Sverige och Spanien samtidigt och därmed – ”på pappret” – ha hemvist i båda länderna samtidigt.


Av advokat Jonas Nordgren

Naturligtvis går det inte att ha hemvist i olika länder samtidigt, likaledes är det inte möjligt att inte ha hemvist i något land. För att kunna bestämma hemvisten, kan det vara nödvändigt att lägga de formella förutsättningarna som innehav av residencia-kort eller folkbokföring åt sidan och istället analysera de faktiska förutsättningarna.

Faktorer att ta hänsyn till är vistelsetid i respektive land, arbetsplats, innehav av bostad, barn och familj, sociala relationer, medborgarskap, osv. Hemvist-begreppet får betydelse i en rad olika sammanhang och det är inte alltid så att ett beslut i t ex ett skatteärende, respekteras i ett civilrättsligt ärende om äktenskapsskillnad.

Din hemvist har stor betydelse bl a vad gäller skatt, behörig domstol att handlägga en tvist, skilsmässa, vårdnadsfrågor, tillämplig lag på avtal och i en tvist, bodelning, frågor om omhändertagande av barn, tillämplig lag på arv och arvsskatt.

Beroende på i vilket sammanhang hemvisten skall fastställas, kan din motpart vara en privatperson, ett företag eller en statlig myndighet i t ex ett skatteärende. Bevisbördan kan kraftigt variera och som enskild kan du behöva motbevisa påståendet från en myndighet, något som många gånger kan vara en arbetsam uppgift.

Att hemvisten har en avgörande betydelse inom många olika rättsområden, kan bli ett problem om man inte i förväg analyserat situationen och vidtagit åtgärder, till exempel genom att lagvalsavtal eller testamente upprättats. Om en arvtagare kan vinna på att spansk rätt tillämpas på arvet, är risken stor att frågan slutligen måste avgöras av domstol, innan arvet kan skiftas.

Med jämna mellanrum bör man som svensk med egendom eller vistelser under längre tid i utlandet, konsultera en advokat med kompetens inom området för att se vad som gäller i aktuellt fall utifrån, bl a ett arvsrättsligt, skatterättsligt och familjerättsligt perspektiv. Det är viktigt att den juridiska situationen är så trygg och säker som möjligt.

Jonas Nordgren kan kontaktas på tel (+34) 633 91 01 81 eller mail jonas@advnordgren.com