Svenskamagasinet
WebAKTUELLA
TEMPERATURER

Costa del Sol
Click for Málaga, Spain Forecast

Stockholm
Click for Stockholm, Sweden Forecast


Malaga webcam
Málaga Webcam
Se Svensk TV

Advokatspalten

Jag vill flytta till Spanien, men jag vill inte att allt går i skatt. Vad ska jag tänka på?
Vi vill gärna flytta till Spanien, för klimatet är så mycket härligare och enklare än hemma, men oron för skatteeffekterna hindrar oss. Jag har hört talas om något som kallas the ”Beckham rule”, kan det vara något för oss?Av Lars Isacsson, Advokat, Advokatfirman Göran Rise

Det kan det absolut vara. Det som tidigare kallades ”Beckham rule” har nu ersatts av något som kallas Inpatriate regime. Regeln innebär avsevärda skattelättnader för den som flyttar till Spanien och är kvalificerad för att omfattas av denna.

Från början omfattade dessa skattelättnader idrottsmän, vilket namnet också antyder. Men numera träffar reglerna inte idrottsmän utan den som flyttar till Spanien för att ta anställning i ett spanskt bolag förutsatt att vissa andra krav är uppfyllda.
Ett av kraven är att du inte får ha varit skattemässigt resident i Spanien under de senaste tio åren. Du får inte heller äga mer än 25% av andelarna eller aktierna i det bolag där du anställs.

För dig som kan använda dig av regeln innebär den bl a att du skattemässigt betraktas som icke-resident trots att du är resident i Spanien. Du betalar då bara 24% skatt på inkomst av tjänst, dock med ett tak på 600.000 euro. Inkomster därutöver beskattas med cirka 45%.

Men inte nog med det. Om du kvalificerar dig för att omfattas av regeln betalar du ingen skatt på kapitalinkomster som härrör från länder utanför Spanien, t.ex Sverige. Du behöver inte heller betala någon förmögenhetsskatt relaterad till tillgångar utanför Spanien och behöver inte deklarera tillgångar på blankett Modelo 720. Regeln gäller under sex år.

Jag tycker att du ska fundera över om du kan omfattas av reglerna och kontakta oss om du behöver rådgivning angående detta.

För att omfattas av de här skattelättnadsreglerna krävs det att du gör en ansökan till det spanska skatteverket. Vi har hjälpt ett flertal klienter med ansökan för att dra nytta av denna regel och givetvis kan vi hjälpa även dig med detta.